Nastavení cookies

Dne 1. 4. 2021 skončilo funkční období dosavadní rady Státního fondu kultury ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila novou radu ve složení:

Štěpán Ašer, MBA
PhDr. Luděk Beneš
MgA. Stanislav Doubrava - I. místopředseda rady
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
MgA. Eliška Jevičová
PhDr. Anna Kareninová, Ph.D.
Radek Křižanovský - předseda rady
Ing. René Levínský, Ph.D.
Ing. arch. et Ing. Jiří Merger
Mgr. Roman Michálek, Ph.D.
PhDr. Marcela Stránská - II. místopředsedkyně rady
Ing. Ludmila Vacková

Spojte se s námi