Nastavení cookies
  


Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Obsahové zaměření Okres Kraj Periodicita Evidováno Přerušeno Ukončeno
161 E 5223 IKARIE Mladá fronta a.s. Populárně vědecké a technické tiskoviny Praha Hlavní město Praha 12 17.04.1990 01.09.2011
162 E 5525 ILUMINACE Národní filmový archiv Rozhlasové a filmové časopisy Praha Hlavní město Praha 4 21.09.1990
163 E 6041 inFORUM SVOBODNÍ DEMOKRATÉ (OH) Orgány odborů, politických stran, spolků atd. Praha Hlavní město Praha 12 17.12.1991 08.11.2004
164 E 5142 INICIÁLY SDRUŽENÍ NA PODPORU VYDÁVÁNÍ ČASOPISŮ Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 12 01.01.1990 24.07.2002
165 E 5163 INZERT SPOJ INZERTSPOJ, s.r.o. Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 52 15.02.1990
166 E 336 JEDNOTA BRATRSKÁ JEDNOTA BRATRSKÁ-úzká rada Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 12 08.11.1967 15.03.2005
167 E 4635 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 12 30.10.1967
168 E 4926 JUDAICA BOHEMIAE Židovské muzeum v Praze Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 2 05.12.1967
169 E 1157 JUTRZENKA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 10 14.11.1967
170 E 6500 JEZDECTVÍ Vtípilová Květa Ing. Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 12 29.10.1991
171 E 5329 SKAUT-JUNÁK TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JUNÁKA Tiskoviny pro děti a mládež, obrázkové seriály a obrázkové tiskoviny Praha Hlavní město Praha 10 05.09.1990
172 E 298 KATOLICKÝ TÝDENÍK KATOLICKÝ TÝDENÍK s.r.o. Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 52 08.11.1967
173 E 5158 KLINICKÁ ONKOLOGIE Česká lékařská společnost J.E.Purkyně Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 01.01.1990
174 E 365 EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY KOSTNICKÁ JEDNOTA - sdružení evang. křesťanů Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 44 08.11.1967
175 E 4605 KOVÁK ODBOROVÝ SVAZ KOVO Orgány odborů, politických stran, spolků atd. Praha Hlavní město Praha 24 20.10.1967
176 E 1032 KŘESŤANSKÁ REVUE OIKUMENE-Akademická YMCA Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 6 08.11.1967
177 E 4587 KVASNÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 30.10.1967
178 E 4902 KYBERNETIKA Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967
179 E 5464 KALENDÁŘ NETRADIČNÍCH KŘÍŽOVEK NOVUM, spol. s r.o. Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 12 17.08.1990
180 E 5778 KAMELOT STRATEGIE Praha,s.r.o. Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 12 08.02.1991 01.08.1996


1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další >> | Vše