Nastavení cookies

Iniciativa 4.5.6 Kreativní vouchery – Design Credits

Číslo výzvy

0218/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Kreativní vouchery – Design Credits

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 3. 1. 2023 do 31. 7. 2023

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1.1.2023 do 30. 9. 2023.

Alokace

10 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky (dále MSP) dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20. 5. 2003 se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 30.9.2022.

Indikátory výzvy

Přidělení alespoň 50 design creditů malým a středním podnikům

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výzva_DESIGN CREDIT_final.pdf.pdf, 377.9 kB
Příloha_č.1_Formální_kontrola.docx.docx, 571 kB
Příloha_č.2_Pravidla a podmínky AD_2022.pdf.pdf, 175.3 kB
Spojte se s námi