Nastavení cookies

V rámci implementace Státní kulturní politiky má Ministerstvo kultury průběžně zajišťovat zvyšování povědomí veřejnosti o právech chráněných autorským zákonem. K realizaci tohoto úkolu připravil odbor autorského práva dotazníky, jejichž účelem je získat praktický přehled o dostupnosti a zdrojích informací o autorském právu a o poptávce po takových informacích. Informace získané z tohoto průzkumu budou následně po jejich vyhodnocení využity pro zpracování vzdělávací koncepce připravované odborem autorského práva v rámci plnění Státní kulturní politiky.

 

Dotazníky jsou určeny třem kategoriím respondentů, a to jednak jednotlivcům a právnickým osobám, tak specielně školám všech stupňů a zaměření.

Dotazníky jsou k dispozici zde:

 

Odpovědi na dotazníky je možno zasílat nejpozději do 31. března 2012 v elektronické podobě na adresu helena.bazilova@mkcr.cz nebo poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor autorského práva, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana. Tamtéž lze odevzdávat vyplněné dotazníky i osobně. Jakékoli dotazy související s dotazníkovým šetřením lze rovněž zasílat na uvedené adresy.

 

Odbor autorského práva

2. leden 2012

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
dotazník pro jednotlivce.doc, 36 kB
dotazník pro právnické osoby.doc, 36 kB
dotazník pro školy.doc, 37 kB
Spojte se s námi