19.09.2019 10:00
Setkání s Ústřední knihovnickou radou a předání ceny Artis Bohemiae Amicis, Liblice
18.09.2019 14:00
Účast na diskuzi u kulatého stolu k budoucnosti NG, PSP, Praha 1
18.09.2019 10:00
Setkání s Radou pro klasickou hudbu, NP, Praha 1
16.09.2019 14:00
Jednání vlády, UV, Praha 1
16.09.2019 09:00
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR , ÚV, Praha 1
13.09.2019 16:00
Pracovní návštěva Plzně
13.09.2019 09:00
Schůze PSP, Praha 1
12.09.2019 19:00
Návštěva zahajovacího koncertu ND, Praha 1
12.09.2019 09:00
Schůze PSP, Praha 1
11.09.2019 16:00
Setkání s řediteli příspěvkových organizací MK, Nostický palác, Praha 1
11.09.2019 09:00
Schůze PSP, Praha 1
10.09.2019 14:00
Schůze PSP, Praha 1
09.09.2019 14:00
Jednání vlády, ÚV, Praha 1
09.09.2019 10:00
Přijetí velvyslance ČLR, Nostický palác, Praha 1
08.09.2019 20:00
Návštěva zahajovacího koncertu festivalu Dvořákova Praha, Rudolfinum, Praha 1
07.09.2019 10:00
Účast na zahájení Dnů evropského dědictví, 1. zámecké nádvoří, Litomyšl
06.09.2019 00:00
Pracovní návštěva Olomouce
04.09.2019 19:30
Návštěva zahajovacího koncertu ke 124. sezoně České filharmonie, Rudolfinum, Praha 1
27.07.2019 20:00
MHF Český Krumlov
26.07.2019 18:00
Operalia Plácida Dominga, Národní divadlo, Praha
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jan Chmelíček
Vedoucí tiskového oddělení
email: jan.chmelicek@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.