Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy - duben 2021.docx, 25.2 kB
Akce celý rok 2021 - aktualizace duben.docx, 66 kB
Výstavy celý rok 2021 - aktualizace duben.doc, 68.5 kB