Nastavení cookies

Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Je aktualizován každý měsíc a postupně doplňován aktuálními údaji zasílanými realizátory těchto akcí elektronickou poštou na adresu: kalendarium@nipos-mk.cz.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Akce a výstavy - srpen 2022.docx.docx, 41.1 kB
Akce celý rok –aktualizace srpen 2022.docx.docx, 181.2 kB
Výstavy celý rok – aktualizace srpen 2022.docx.docx, 54.3 kB