Nastavení cookies
 
 logo npo mkcr eu.png

 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ - STÁHNĚTĚ ZDE 

 

Informace k proplacení žádostí o platbu:

Všechny schválené žádosti o platbu budou proplaceny do konce roku 2023.

 

Žádosti o změnu projektu

Pokud se žadatel rozhodl pro změnu projektu, například změnu kreativce, musí podat žádost o změnu v Dotačním portálu MK v záložce Žádosti o změnu/odstoupení. Do žádosti o změnu uveďte důvod změny projektu - například výpověď spolupráce ze strany kreativce. Pro změnu kreativce tedy musí být ukončena smlouva s původním kreativcem. Změny lze po řádném odůvodnění provést, nová spolupráce však musí naplňovat všechny parametry projektu při podání žádosti. Cena za služby kreativce může být vyšší, avšak i po změně projektu bude platit stejná výše dotace uvedená při podání žádosti nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Informaci o podané žádosti o změnu projektu zasílejte na adresu adam.dvorak@mkcr.cz

 

Upozornění k ukončení projektu

Projekty, které nebudou realizovány v plném rozsahu dle schválené žádosti, nemohou být proplaceny. V případě, že projekt nestihnete zrealizovat, požádejte prosím o ukončení projektu, případně o změnu účelu a výše dotace. Projektovou žádost, kterou nebudete realizovat v tomto roce, můžete opětovně podat do další výzvy Kreativní vouchery. Zahájení příjmu žádostí bude pravděpodobně od 1 Q 2024.

 

Informace o podávání Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o proplacení – dotační program Kreativní vouchery

Termín pro zaslání závěrečné monitorovací zprávy (ZMZ) a žádosti o proplacení (ŽoP): 30. 9. 2023 do 23:59h

Termín 30. 9. 2023 pro dokončení projektů a zaslání monitorovacích zpráv s žádostmi o proplacení je nutné dodržet. Povinnosti příjemců jsou uvedeny v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace

Způsob podání závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o proplacení: prostřednictvím Dotačního portálu MK  v období 15.-30. 9. 2023  

Postup se dozvíte v "Manuálu pro odevzdání ZMZ a ŽoP"

Vzory povinných příloh Předávací protokol, Vyhodnocení dopadů kreativních voucherů a Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů 

 

 

Příjem žádostí ve výzvě Kreativní vouchery byl v Dotačním portálu Ministerstva kultury uzavřen v souladu s podmínkami výzvy, kapitola 9 - Harmonogram výzvy a podání žádosti skrze Dotační portál MK, dne 31. 7. 2023 v 15:00 a nelze tudíž podat žádost.

Iniciativa 4.5.1 Kreativní vouchery

Číslo výzvy

0381/2023 Praha

0382/2023 Jihočeský kraj

0383/2023 Jihomoravský kraj

0384/2023 Kralovarský kraj

0385/2023 Královéhradecký kraj

0386/2023 Liberecký kraj

0387/2023 Moravskoslezský kraj

0388/2023 Olomoucký kraj

0389/2023 Pardubický kraj

0391/2023 Plzeňský kraj

0392/2023 Středočeský kraj

0393/2023 Ústecký kraj

0394/2023 Vysočina

0395/2023 Zlínský kraj

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Kreativní vouchery

Termíny výzvy

Termín vyhlášení výzvy 26. 4. 2023.

Termín zahájení příjmu žádostí pro rok 2023  12. 6. 2023 od 12 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30.9.2023

Alokace

200 mil. Kč souhrnně pro všechny výzvy na rok 2023

Indikátory výzvy

1000 kreativních voucherů přidělených malým a středním podnikům

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Dotační portál Ministerstva kultury (DP MK)

 

Vyhlašovací podmínky podle jednotlivých krajů ČR:

Výzva Praha

Výzva Jihočeský kraj

Výzva Jihomoravský kraj

Výzva Karlovarský kraj

Výzva Královéhradecký kraj

Výzva Liberecký kraj

Výzva Moravskoslezský kraj

Výzva Olomoucký kraj

Výzva Pardubický kraj

Výzva Plzeňský kraj

Výzva Středočeský kraj

Výzva Ústecký kraj

Výzva Vysočina

Výzva Zlínský kraj

 

 

Příloha č. 1 Pravidla a podmínky Celostátní galerie kreativců

Příloha č. 2 Vyhodnocení dopadů kreativních voucherů

Příloha č. 3 Čestné prohlášení ke střetu zájmů

Příloha č. 4 Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 5 Prohlášení k velikosti podniku - Pro přepočet se použije kurz CZK/EUR vyhlášený ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku, ve kterém je určován status MSP, příp. pro poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud 31.12. připadá na víkend. Stejným kurzem se pak přepočítají hodnoty za všechny podniky a roky obsažené v Prohlášení.

 

V případě podání žádosti ve výzvě Kreativní vouchery se nehlaste do výzvy Design Credits č. 0218/2022. 

Celostátní galerie kreativců je dostupná na adrese: https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu

Doplňující informace k výzvě:

Pokud Vaše organizace již v minulosti podala žádost prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury a novou žádost/nové žádosti v právě otevřených výzvách založil jiný administrátor než hlavní administrátor žadatele, musí si hlavní administrátor tyto nově založené žádosti nejprve přiřadit ve svém profilu uživatele, aby se mu zobrazily a aby je následně mohl podat. Návod najdete v dokumentech níže jako Návod na přidání žádostí.

Prohlášení o velikosti podniku: Pro přepočet se použije kurz CZK/EUR vyhlášený ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku, ve kterém je určován status MSP, příp. pro poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud 31.12. připadá na víkend. Stejným kurzem se pak přepočítají hodnoty za všechny podniky a roky obsažené v Prohlášení.

Dne 30.12.2022 byla vyhlášena výzva č. 0218/2022 Design Credits, která je zaměřena pouze na služby v oblasti designu. Výzva Design Credits je uzavřena.

Spojte se s námi