Kreativní vzdělávání spadá v rámci NPO pod komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, aktivitu: Status umělce. V rámci Akčního plánu Strategie KKO spadá pod opatření 3a, 3b, 3c, 3d.

 

 

Status umělce a plánované dotační výzvy

 1. Zlepšování podmínek pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky
 • sběr dat pro přípravu nástrojů podpory

 • dotační program pro fyzické osoby (stipendia) a právnické osoby (podpora internacionalizace a oborových asociací)

 • rozpočet 65 – 85 mil. Kč

 • kontaktní osoba Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., zuzana.zahradnickova@mkcr.cz

 1. Zvyšování kompetencí umělců a kulturních a kreativních pracovníků

 • digitální, manažerské, komunikační dovednosti, marketingové vzdělávání, ekonomika, autorské právo atd.

 • zkvalitnění vzdělávacích funkcí knihoven

 • rozpočet 60 mil. Kč

 • kontaktní osoba Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz

 1. Kreativní vzdělávání

 • rozvoj kreativního myšlení žáků skrze přímé zapojení kulturních a kreativních profesionálů do výuky v rámci MŠ, ZŠ a SŠ.

 • rozvoj uměleckých a kreativních profesionálů pro VŠ, VOŠ, konzervatoře, oborové organizace

 • rozpočet 300 mil. Kč

 • kontaktní osoba Ing. Pavel Zingl, pavel.zingl@mkcr.cz

 1. Internacionalizace

 • Internacionalizace I - prezentace české kultury v zahraničí (živé umění, literární projekty, současné výtvarné umění, architektura, design, herní vývojářství)

 • Internacionalizace II - prezentace KKS v zahraničí skrze státní příspěvkové organizace MKČR

 • rozpočet 100 mil. Kč

 • kontaktní osoba PhDr. Petr Hnízdo, petr.hnizdo@mkcr.cz

 

 

Termíny projednávání

 • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MKČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně dotační výzvy na Kreativní vzdělávání, více najdete zde.
 • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MKČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
 • Další termíny jsou plánovány.