Nastavení cookies

Vypsané výzvy z NPO
Veřejná konzultace 21.10.2021
Národní plán obnovy a jeho zaměření
Informace k aktivitám financovaným z NPO
Komponenta MKČR
Dotazy k Národnímu plánu obnovy a komponentě 4.5

 

Komponenta 4.5

Tato komponenta Plánu pro oživení a odolnost České republiky přispívá k řešení potřeby podpořit obnovu kulturního a kreativního sektoru, které byly těžce zasaženy pandemií COVID-19, a učinit z něj pevnou součást celkové hospodářské a sociální obnovy České republiky. Komponenta má rovněž stimulovat přechod k digitalizaci v kulturním a kreativním sektoru a jeho integraci do inovativnějšího ekosystému v Česku. Dále je cílem posílit odolnost kulturního a kreativního sektoru zavedením statusu „umělce/umělkyně“ do legislativy a investováním do dovedností umělců a kulturních pracovníků s cílem podpořit jejich adaptabilitu na nové, zejména digitální pracovní prostředí. Součástí komponenty jsou opatření zaměřená na oživení činností souvisejících s kulturou a cestovním ruchem v regionech, což přispívá k regionální soudržnosti.

 

Iniciativa Výzva Pracovní verze Předpoklad vyhlášení Uveřejněná výzva
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center zip    
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center Mapování kulturních a kreativních průmyslů      
Kreativní vouchery Kreativní vouchery      
Status umělce Mobilita I - SPO     Odkaz (viz vypsané výzvy)
Status umělce Mobilita II - veřejnost      
Status umělce Mobilita III - SPO      
Digitalizace kulturního a kreativního sektoru Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek na rok 2023      

logo npo mkcr eu.png