Nastavení cookies
Výzkumné organizace zřizované Ministerstvem kultury byly poskytovatelem písemně vyzvány dne 20. 10. 2020, č. j. MK 63236/2020 OVV v návaznosti na usnesení vlády ze dne 21. 9. 2020 č. 943 a ze dne 19. 10. 2020 č. 1054, aby v termínu do 20. 11. 2020 zažádaly o navýšení IP DKRVO v letech 2021-2023. Podané žádosti byly zhodnoceny odborným poradním orgánem Ministerstva kultury RMKPV a na jejich doporučení vydalo MK rozhodnutí, která jsou uvedena v přílohách pro jednotlivé výzkumné organizace.  Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výzva oprávněným uchazečům o zvýšení IP DKRVO 2021-23.zip, 803.2 kB
Protokoly aktualizace koncepce VO 2021-23.zip, 5.8 MB
Aktualizovaná Rozhodnutí MK IP DKRVO 2019-2023.zip.zip, 89.6 MB