Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2016 budou uděleny Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2016. 
Státní ceny se udělují autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2016 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl. Státní ceny tvoří diplom a finanční částka ve výši 300 000 Kč.

Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby nejpozději do úterý 31. května 2016. Návrh může být zaslán po e-mailu nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění návrhu.

Spojte se s námi