Nastavení cookies
Celostátní přehlídka „DĚTSKÁ SCÉNA 2021“ a předávání Ceny MK v oboru dětských uměleckých aktivit
14.06.2021 11:50
ministerstvo

Ve dnech 11.–13. června 2021 proběhla ve Svitavách Dětská scéna – 49. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a 49. ročník celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů. 

 

Poslední rozloučení s herečkou Libuší Šafránkovou
14.06.2021 11:15
ministerstvo

V minulých dnech zemřela oblíbená česká filmová, divadelní a televizní herečka Libuše Šafránková. O podobě posledního rozloučení informoval její syn Josef Abrhám ml. prostřednictvím Ministerstva kultury.

 

Pražský filharmonický sbor se vrací na letní festivaly v zahraničí
11.06.2021 16:55
příspěvkové organizace

Pražský filharmonický sbor se po roční pauze vrací na letní festivaly v zahraničí. Letošní premiéru opery Notre Dame Franze Schmidta na festival ve švýcarském St. Gallenu se sborem nastudoval Lukáš Kozubík, který u sboru působí od jara 2020.

 

Nejzáhadnější jevy našeho pravěku v Krumlovském lese
11.06.2021 16:37
příspěvkové organizace

Přednedávnem vyšla druhá a patrně již poslední monografie o pravěké těžbě v Krumlovském lese - Těžba a rituál, paměť a transformace. Uzavírky šachet a obětiny z doby bronzové v Krumlovském lese. Na rozdíl od té první z roku 2010 se zabývá jen starší dobou bronzovou a zahrnuje výzkumy v letech 2009 až 2016. Později se zkoumala už jen těžba ze střední doby kamenné čili mezolitu, tedy z doby, jež těsně předcházela vzniku zemědělství v době před 7,7 tisíci lety.

 

Národní technické muzeum přebírá do svých sbírek desítky historických kolejových vozidel Českých drah
09.06.2021 18:12
příspěvkové organizace

Do sbírek Národního technického muzea přejde další podstatná část historických železničních vozidel Českých drah. Završí se tak několikaleté společné úsilí při záchraně technických památek zachycujících vývoj drážní dopravy a železničního průmyslu v bývalém Československu, které jsou neodmyslitelnou součástí národního kulturně-technického dědictví.

 

Muzeum zve na komentované prohlídky – zájemce bude provázet robotický průvodce
09.06.2021 17:29
příspěvkové organizace

Návštěvníci Technického muzea v Brně budou mít od druhého červnového víkendu možnost zažít výstavu ROBOT2020 z jiného úhlu pohledu – výstavou je provede robůtek jménem T1MB00 („Timbo“). 

 

Muzeum romské kultury vydává novou knihu
09.06.2021 16:21
příspěvkové organizace

Nová kniha Muzea romské kultury …to jsou těžké vzpomínky přináší důležité téma zakořeněného stereotypního náhledu na Romy a Sinty v době první Československé republiky a v době protektorátu.

 

Nejkrásnější české knihy roku znají své nominace
09.06.2021 15:57
příspěvkové organizace

Soutěž o Nejkrásnější české knihy roku 2020, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví (PNP), zná své nominace.

 

Časopis Místní kultura slaví třicátiny
07.06.2021 18:18
příspěvkové organizace

První číslo bulletinu vyšlo 31. března roku 1991 a ještě působí skromně, téměř jako samizdat. Tehdejší ministr kultury Milan Uhde nové periodikum sice uvítal, ale zároveň okomentoval jeho název s tím, že sousloví „místní kultura“ nemá rád. 

 

38 autorských stipendií rozděleno!
07.06.2021 15:10
příspěvkové organizace

V souvislosti s pandemií koronaviru vypsalo z pověření Ministerstva kultury ČR České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci s Asociací spisovatelů stipendia pro autorky a autory z České republiky. Ze 160 žádostí vybrala odborná komise 38 stipendistů v pěti žánrových skupinách, kterým rozdělila celkem 1 520 tisíc korun.

 

Janua linguarum reserata
07.06.2021 14:55
příspěvkové organizace

Letos naše muzeum připomene krátkodobou výstavou 390 let od prvního vydání Komenského učebnice Janua linguarum reserata (Dveře jazyků otevřené).

 

Ladislav Werkmann slaví osmdesátiny
07.06.2021 14:12
příspěvkové organizace

Padesát let svého profesního života věnoval městu Olomouci a jejím historickým kamenným památkám renomovaný restaurátor a historik Mgr. Ladislav Werkmann (* 13. 6. 1941), který v neděli oslaví osmdesátiny. 

 

Města lázeňského trojúhelníku míří na Seznam světového dědictví
04.06.2021 17:57
ministerstvo

Jedenáct předních lázeňských měst Evropy, mezi nimiž jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, se výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví UNESCO. 

 

MUSAIONfilm 2021 on-line
04.06.2021 11:45
příspěvkové organizace

Ve dnech 8.–10. června (út–čt) 2021 proběhne v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2021 (pouze formou on-line). Na programu jsou diskuse s přihlášenými účastníky a přihlašovateli filmů (úterý, středa vždy od 14.00) a ve čtvrtek 10. června od 14.00 pak předání cen. Slavnostní odpoledne doprovodí kytarový virtuóz Štěpán Rak.

 

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize
03.06.2021 17:51
příspěvkové organizace

Ve dnech 17. až 20. června proběhne v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.