Nastavení cookies
Muzejní tvořivé středy o jarních prázdninách
03.02.2023 15:29
příspěvkové organizace

Každou středu, po celou dobu jarních prázdnin, otvírá Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou tvůrčí ateliér pro všechny děti.

 

Památková zóna Brno
03.02.2023 12:20
ministerstvo

Ministerstvo kultury vyvěsilo dne  3. 2. 2023 na úřední desce schválenou výslednou podobu několik let připravované Památkové zóny Brno, která po 15 dnech od tohoto data nabude účinnosti.

 

Giovanni Antonini bude řídit Českou studentskou filharmonii
02.02.2023 16:47
příspěvkové organizace

Českou studentskou filharmonii už dirigovali Simon Rattle i Semjon Byčkov, který s ní loni na přelomu listopadu a prosince dokonce oslavil své sedmdesátiny. 

 

Ošklivé rukopisy Kříže z Telče v Národní knihovně ČR
01.02.2023 20:19
příspěvkové organizace

Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně ČR pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde ale jen o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu. Výstava představí neúhledné či „ošklivé“ papírové svazky, které prošly rukama písaře Kříže z Telče (1434–1504).

 

Podcast Místní kultury s ministrem kultury Martinem Baxou
01.02.2023 12:20
příspěvkové organizace

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) přináší nový redakční žánr – PODCAST MÍSTNÍ KULTURY – dialogy s lidmi, kteří mají, co říci. Historicky prvním hostem je současný ministr kultury ČR Martin Baxa.

 

Muzeum romské kultury dnes v Letech představilo vítěze soutěže na dodavatele stavby památníku
31.01.2023 13:10
příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury, jež je od roku 2018 správcem areálu bývalého vepřína, postoupilo dále v procesu realizace Letů u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Za účastni ministra kultury Martina Baxy a dalších subjektů byl dnes v Letech představen dodavatel stavby.

 

Národní plán obnovy
31.01.2023 10:55
ministerstvo

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty ROZVOJ KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO SEKTORU. V této komponentě je 5 iniciativ, v jejichž rámci jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy.

 

Ministerstvo kultury rozdělilo přes 100 milionů z NPO na projekty mezinárodní spolupráce v zahraničí
31.01.2023 10:49
ministerstvo

Na základě hodnocení dotační komise Odboru mezinárodních vztahů a EU Ministerstva kultury, které se uskutečnilo počátkem ledna 2023, získalo podporu 135 projektů v celkové výši 107 649 667 Kč.

 

Finanční prostředky Národního plánu obnovy podpoří rezidenčních pobyty i hostování zahraničních umělců v ČR
31.01.2023 10:32
ministerstvo

Ministerstvo kultury zveřejnilo rozdělení dotací z Národního plánu obnovy na projekty mezinárodní spolupráce realizované na území ČR. Do pilotní výzvy pro rok 2023 bylo podáno 137 žádostí. Podpořeno bylo 120 projektů, na které půjde celkem 93 400 000 Kč. 

 

Muzeum romské kultury pořádá tiskovou konferenci před započetím stavebních prací
30.01.2023 10:40
příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury, jež je od roku 2018 správcem areálu bývalého vepřína, postoupilo dále v procesu realizace projektu Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Při této příležitosti muzeum pořádá v letském areálu 31. 1. 2023 od 11 h tiskovou konferenci za účasti ministra kultury Martina Baxy a dalších zainteresovaných subjektů.

 

Únorový bižuterní kurz v muzeu
27.01.2023 18:09
příspěvkové organizace

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo zábavné tvoření pro děti jako dárek k pololetnímu vysvědčení. Těšit se mohou na výrobu originálních klíčenek a barevných zvířátek z měkkých drátků a korálků.

 

Trilobit 2023
27.01.2023 15:48
ministerstvo

V sobotu 21. ledna 2023 byly vyhlášeny Ceny TRILOBIT, které jsou udíleny Českým filmovým a televizním svazem FITES za mimořádná audiovizuální díla. Jedny z nejstarších filmových cen již po šestatřicáté poukázaly na díla s výraznou uměleckou kvalitou a s etickým a společenským přesahem.

 

Harrachové – vznešenost zavazuje. Začal 13. ročník projektu Po stopách šlechtických rodů
26.01.2023 18:10
příspěvkové organizace

Patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství. 

 

Pocta Bedrníkovi aneb za svobodu slova a myšlení
26.01.2023 17:21
příspěvkové organizace

Ve středu 7. února 1945 byl v terezínské Malé pevnosti popraven hrabě Zdeněk Bořek-Dohalský, novinář Lidových novin, stoupenec Masarykova Československa a výrazná postava protinacistického odboje. Od roku 2020 je tento den součástí kalendária vzpomínkových akcí pořádaných Památníkem Terezín. K témuž datu se váže i jeho spolupráce s Plzeňskou filharmonií. 

 

John Eliot Gardiner se vrací k České filharmonii s Koželuhem, Sukem a Dvořákem
26.01.2023 16:47
příspěvkové organizace

Světově proslulý britský dirigent John Eliot Gardiner, jehož vystoupení patří mezi vrcholy letošní sezony, provede při svém návratu k České filharmonii tři české skladby ze tří století. 

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi