Nastavení cookies

Na Ministerstvu kultury se uskutečnilo jednání se zástupci MŠMT, MK a čtyř uměleckých vysokých škol

07.03.2023 12:17|ministerstvo

V Nostickém paláci se dne 6. března 2023 uskutečnilo společné pracovní jednání mezi zástupci MK, MŠMT a čtyř uměleckých vysokých škol; Akademie múzických umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění.  

 

Hlavními tématy jednání byla uplatnitelnost absolventů uměleckých vysokých škol v praxi a definování dalšího možného postupu, diskuze okolo statusu umělce a jeho přínosů pro tyto absolventy, specifičnost vysokoškolského vzdělání na uměleckých školách, naplňování a rozvíjení spolupráce MK a MŠMT na základě společného memoranda uzavřeného v roce 2021. Dalším předmětem jednání byla diskuze o platech vysokoškolských učitelů a o revizi Rámcových vzdělávacích programů a snaze MK o definici kulturních kompetencí a kulturní výchovy.

Jednání se zúčastnili: 

Za MK:
Mgr. Ondřej Chrást, náměstek člena vlády
Mgr. Milan Němeček, Ph.D., vrchní ředitel sekce živého umění

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Ing. Arch. Mária Topolčanská, PhD., rektorka Akademie výtvarných umění v Praze
MgA. Petr Michálek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění

ZA MŠMT:
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., náměstek člena vlády


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
email: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi