Nastavení cookies

Ministr kultury Martin Baxa se setkal s francouzským velvyslancem Alexisem Dutertrem

14.03.2023 15:00|ministerstvo

Spolupráce v oblasti kultury mezi Českem a Francií je dlouhodobě na vynikající úrovni, o čemž svědčí mnoho úspěšných projektů: rozvíjející se partnerství Národní galerie Praha se Centre Georges Pompidou v Paříži, budování Knihovny Milana Kundery nebo aktivity česko-francouzského centra v Petrkově. Ministr kultury Martin Baxa a velvyslanec Francie Alexis Dutertre při svém setkání dnes na Ministerstvu kultury hovořili také o proběhnuvším předsednictví obou zemí v Radě Evropské unie a dalších výzvách, kterým čelí kulturní a kreativní sektor v obou zemích.

Vzájemné vztahy v oblasti kultury mezi Českou republikou a Francií upravuje mimo jiné Akční plán strategického partnerství, k jehož sjednávání mezi vládami oběma zemí by mělo dojít v nadcházejícím roce. Ministr Baxa a velvyslanec Dutertre se shodli, že se jedná o příležitost reflektovat probíhající kulturní spolupráci.

Moravská zemská knihovna v Brně, příspěvková organizace Ministerstva kultury, zřizuje Knihovnu Milana Kundery, aby mohla důstojně přijmout dar manželů Kunderových – osobní archív a knihovnu jednoho z nejvýznamnějších žijících světových spisovatelů. Francouzské velvyslanectví v Praze přirozeně na projektu spolupracuje a v návaznosti na něj plánuje podporu autorských rezidencí v Brně a dalších programových aktivit. Knihovna se slavnostně otevře 1. dubna 2023.

Dalším mladým projektem česko-francouzské spolupráce je Petrkov, zřizovaný Památníkem národního písemnictví a ve spolupráci s francouzskými partnery. Svým programem připomíná život a dílo Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud. Spolupráce s francouzským velvyslanectvím hraje podstatnou roli při rozvoji projektu. 

Ministr kultury poděkoval francouzskému partnerovi za vynikající spolupráci v průběhu minulého roku, kdy obě země předsedaly Radě Evropské unie. Významná byla zejména práce na Pracovním plánu pro kulturu a diskuze o ochraně a obnově ukrajinského kulturního dědictví.

 

Tiskové oddělení
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi