Nastavení cookies

Ministr kultury se zúčastnil jednání Ústřední knihovnické rady

11.04.2023 13:25|ministerstvo

Na dnešním jednání Ústřední knihovnické rady řešili ministr kultury a členové vedení MK dvě zásadní témata.

 

Prvním byla oblast legislativy, kdy ministr Baxa pojednal o návrhu zákona o veřejných kulturních institucích a jeho možném dopadu na knihovny, a rovněž o připravované právní úpravě týkající se tzv. povinného výtisku elektronických publikací a jeho uchovávání a zpřístupňování.

Druhým tématem byl Národní plán obnovy a připravované výzvy, jichž se mohou účastnit knihovny: tzv. malá kulturní a kreativní centra, vzdělávací aktivity pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru, digitalizace v oblasti knihoven a podpora projektů kreativního učení. Důležitým bodem byla informace o připravovaném národním programu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti, který zahrne oblast knihoven i literatury a předpokládá spolupráci s MŠMT.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi