Nastavení cookies

Kreativitou proti nerovnosti

12.04.2023 13:23|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav zve na debatu pořádanou v rámci festivalu Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

 

Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing. Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení. Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností souvisí podpora kreativních metod učení? Debata odborníků, úředníků a zástupců ministerstev naváže na loňskou akci Kreativní vzdělávání míří do Česka.

Debata vzniká na základě partnerství Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, Kreativního Česka pod správou Institutu umění - Divadelního ústavu a platformy uMĚNÍM.

Moderuje: Saša Michailidis
Zahájení: Martin Baxa, ministr kultury

Debata bude probíhat od 13:00 do 15:30.

Událost proběhne online i offline v Auditoriu Centra současného umění DOX.

Kapacita: 100 osob

Pro bezplatnou účast je nutné se nejdřív na akci registrovat pomocí tohoto formuláře.

FB event

Kontaktní osoba: Kateřina Bílková, katerina.bilkova@umenim.cz, +420 737 242 510


PANEL 1

Umění a kultura je celistvou oblastí, zásadní pro všeobecný rozvoj žáků a je rovnocenná s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétně reaguje na aktuální výzvy českého školství jako je: kompetenční učení zaměřené na aktivní občanský, profesní a osobní život, rovné příležitosti, komplexní rozvoj žáků. Budeme diskutovat o pozici oblasti umění a kultura v rámcových vzdělávacích programech a o tom, jaké příležitosti lze v souvislosti s přijímáním nových koncepcí hledat či jaké bariéry zbývá pojmenovat. A jak v tom všem hledat rozvoj kompetencí nejen žáků, ale všech aktérů vzdělávání pomocí kultury a kreativních odvětví.

Hosté:

  • Michal Šašek / náměstek ministra, MKČR
  • Jan Jiterský / předseda expertního panelu RVP, MŠMT
  • Roman Černík / pedagog, performer
  • Romana Bartůňková / pedagožka, metodička
  • Šárka Třísková / ředitelka MŠ a ZŠ pod Budčí, Zákolany
PANEL 2

Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing. Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení. Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností souvisí podpora kreativních metod učení? Jako příklad implementace zazní příklad z olomouckého kraje, který referuje mj. o významu podpory kreativního učení v Národním plánu obnovy, jehož další výzva bude brzy otevřena.

Hosté:

  • Jan Mušuta / MŠMT, vedoucí odboru regionální školství
  • Magdalena Málková / pedagožka, Global Teacher Prize 22
  • Jan Žůrek / radní pro kulturu Olomouckého kraje
  • David Tišer / ředitel AraArt, umělec, pedagog
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi