Nastavení cookies

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 21. ročník

26.04.2023 10:13|příspěvkové organizace

Do 21. ročníku Národní soutěže muzeí, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., přihlásilo 73 muzejních institucí rekordních 121 projektů.

 

Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2022 (57 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2022 (44 projektů) a Muzejní počin roku 2022 (20 projektů).

Podrobné informace, vč. doprovodné dokumentace lze nalézt na gloriamusaealis.cz.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2022 se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2023 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
 

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata JUDr. Jiřího Pospíšila. 

Nominované projekty v 21. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis budou prezentovány na Národním zahájení Festivalu muzejních nocí, jehož 19. ročník bude odstartován v pátek 19. května 2023 v Olomouci.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism bude v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2022 vyhlášen další ročník návštěvnické soutěže Muzeum roku, která bude v nové podobě probíhat na portálu Kudyznudy.cz.

 

Nominace 21. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a další informace naleznete zde.

Více na http://www.gloriamusaealis.cz

Kontakty:

Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: gloria@cz-museums.cz

 

Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG

Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz

 

Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG a ředitelka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi