Nastavení cookies

Helena Koenigsmarková informovala ministra kultury o svém rozhodnutí ukončit letos své působení v UPM a započalo výběrové řízení na pozici ředitele/ky

02.05.2023 17:29|příspěvkové organizace

Ministerstvo kultury vzalo oznámení na vědomí a započal proces výběru nového ředitele/ředitelky. Předpoklad je, že by se nový ředitel/ředitelka ujal/a své funkce k 1. listopadu letošního roku.

 

Helena Koenigsmarková je mimořádnou osobností ve svém oboru. Velmi rád bych jí poděkoval za to, co dokázala. Uměleckoprůmyslové museum je dnes stabilní, respektovanou institucí. Díky Heleně Koenigsmarkové má nový depozitář, opravenou budovu a novou stálou expozici. Jak ona sama v nadsázce říká, budova je tak jedním z hlavních exponátů muzea. Výčet jejích úspěchů by byl tak dlouhý, že se omezím na dva. Otevření nové stálé expozice – ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. Jde o skvělou přehlídku užitého umění v Evropě od antiky až do současnosti. A druhým skvělým počinem bylo uzavření dohody s Josefem Koudelkou, který po dlouhém jednání nakonec našemu státu daroval přes 2000 fotografií, z nichž 90 % je dnes právě ve sbírkách UPM spolu s dalšími dokumenty jeho životního díla. Oceňuji její pohled a chápání UPM jako celku. Propojuje klasický muzejně galerijní přístup s moderními a aktuálními trendy. Vždy si uvědomovala, že je důležitá mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodní sítě. Díky tomu UPM realizovalo mimo jiné odborné kontakty mimořádně atraktivní zahraniční výstavy. Velmi si vážím její práce, erudice i nasazení a jsem velmi rád, že s ní mohu po dobu svého výkonu ministerské funkce spolupracovat,“ říká ministr kultury Martin Baxa. 

Ministr kultury a ředitelka UPM spolu celou záležitost konzultovali ještě před formálním oznámením. Součástí konzultací byl i další postup kroků, které povedou k tomu, aby UPM získalo do budoucna do vedení erudovanou a respektovanou osobnost. 

Muzeum se mi stalo skutečně druhým domovem, a to i díky již generacím kolegyň a kolegů, bez kterých by se žádné projekty nepodařily vést ke splnění stanovených cílů. Za důležité pro toto povolání tedy považuji kontinuitu a pro život v muzeu i dobrý pocit z vykonané práce pro všechny,“ říká Helena Koenigsmarková. 
 

Výběrové řízení na místo ředitele-ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, státní příspěvkové organizace

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi