Nastavení cookies

Národní filmový archiv slaví 80. výročí své práce a spouští nový web

22.05.2023 16:47|příspěvkové organizace
Národní filmový archiv, jehož posláním je péče o české audiovizuální dědictví, si letos připomíná osmdesát let od svého založení. Součástí jeho sbírky jsou nejen audiovizuální díla a záznamy od konce 19. století až po současnost, ale i písemné dokumenty vztahující se k audiovizi, zvukové záznamy a metadata.

Ke svému výročí Národní filmový archiv připravil nový web: představuje na něm mimo jiné také osm vybraných sbírkových předmětů, dokládajících pestrost a rozmanitost archivní sbírky.

 

 

Všude kolem nás se každou chvíli slaví nějaká výročí. I pro nás je to příležitost, jak veřejnosti připomenout, že tu je instituce, která se soustavně a profesionálně stará o významný segment naší kulturní historie. Chceme, aby byla pro dnešní i pro budoucí generace otevřená, živá a přístupná. Filmy a další archiválie tedy nejen shromažďujeme, katalogizujeme, archivujeme, restaurujeme, digitalizujeme, ale také zpřístupňujeme. Archiv, který se nestará o to, aby byl dostupný všem, by se mohl stát zbytečným, a to nechceme,”  objasňuje Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu.

 

I státní instituce musí komunikovat s veřejností srozumitelně, a proto nová webová prezentace nyní nabízí přehlednou a vizuálně zajímavou formou ucelené informace o činnosti Národního filmového archivu, o jeho sbírce, o službách, které poskytuje, a také o aktualitách z oblasti audiovizuálního archivnictví. Uživatelé zde najdou i program kina Ponrepo, které je součástí této instituce. Právě program kina byl na dosavadním webu nejvyhledávanějším tématem. Nový web funguje i jako virtuální brána do Knihovny Národního filmového archivu, kterou procházejí mj. zástupy studentů a studentek, kteří vědí, že odsud se dostanou jak ke zdigitalizovaným časopisům a knihám, tak k opravdu velkému množství online informačních zdrojů. 

 

Web je pro nás jedním z prostředků, jak veřejnosti představit nejen naši bohatou sbírku, ale také lidi, kteří se o ni starají. Naše prezentace je velmi inkluzivní, protože pracujeme týmově. Nezáleží tolik na pozici, jakou zaměstnanec či zaměstnankyně zrovna zastávají, ale na tom, do jaké míry dokáží spolupracovat, sdílet své znalosti a zkušenosti,” říká k novému webu vedoucí PR Jana Lohrová.

 

Nový web vznikl ve spolupráci s kreativním studiem Porta Design. Na přípravách se interně podílela řada zaměstnanců a zaměstnankyň archivu. Nové webové stránky budou sloužit jak expertům z oboru, tak široké veřejnosti - protože tak je zaměřený i Národní filmový archiv. 

 

Při redesignu webu jsme se zaměřili na tři klíčové momenty: jak do něj začlenit svébytné kino Ponrepo, jak zpřístupnit unikátní databázi českých a československých filmů a jak prezentovat NFA jako živou instituci se znatelným přínosem pro náš kulturní prostor,” uvádí Marek Procházka, UX designer ze společnosti Porta Design. 

 

Z adresy www.nfa.cz se kdokoli snadno dostane na kterýkoli z dalších webů, které Národní filmový archiv spravuje, ať už je to e-shop, digitální knihovna, Filmový přehled a další. Webové stránky jsou plně responzivní, přístupné ze všech mobilních zařízení.

 

Osmdesát let práce filmového archivu je také svědectvím o vývoji kulturní politiky na našem území. Archiv vznikl v roce 1943, tedy za Protektorátu Čechy a Morava. Po válce ho významně poznamenal dramatický společenský vývoj a poúnorová politika, která si chtěla přisvojit i kulturní paměť. Ve filmovém archivu postupně vykrystalizovaly nejdříve citové, později i profesionální vztahy k filmovému dědictví, díky nimž zůstala archivní sbírka ucelená a nebyla ani cenzurována ani později privatizována. Velkou zásluhu na tom má Vladimír Opěla, který v archivu pracuje od roku 1964 a od devadesátých let byl jeho ředitelem. V současnosti se Národní filmový archiv zaměřuje na zpřístupňování sbírky a informací o ní, rozvíjí nové směry v budování sbírky, je aktivní v mezinárodní spolupráci v rámci světové federace filmových archivů FIAF i evropské asociace ACE. 


Kontakt:
Jana Lohrová

vedoucí oddělení PR
Národní filmový archiv
Malešická 14, 130 00 Praha 3
T: +420 604 305 505
W: www.nfa.cz / www.iluminace.cz / www.filmovyprehled.cz 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi