Nastavení cookies

Ministr kultury Martin Baxa navštívil NIPOS

13.11.2023 16:58|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa navštívil příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury ČR NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Součástí návštěvy byly prezentace významných projektů, na kterých NIPOS pracuje i prohlídka unikátní knihovny, která má ve svém fondu přes 41 tisíc titulů z oblasti umění, kultury a osvěty.

 

Mimořádný je fond hudební literatury pro sbory dětí, mládeže a dospělých. Prostorami NIPOS provedla ministra kultury jeho ředitelka Lenka Lázňovská, o stávajících úkolech a výzvách ho informovala spolu se svými kolegyněmi a kolegy. 

NIPOS bylo zřízeno Ministerstvem kultury k 1. 1. 1991. Historicky, byl v roce 1905 z podnětu tehdejší Národní rady české ustaven s podporou českých politických stran Svaz osvětový. Sdružoval nejvýznamnější české svazy, jednoty, matice, sdružení a spolky, které vykonávaly v různých oborech osvětovou, kulturní a výchovnou činnost. V roce 1925 byl přebudován Svaz osvětový na Masarykův lidovýchovný ústav, který dostal poměrně rozsáhlé studijní, koncepční a koordinační úkoly. K jeho dalším proměnám došlo v období druhé světové války a po únorovém převratu v roce 1948. V padesátých letech byl přetvořen na Osvětový ústav a vedle něj vznikly další instituce. Poté ho čekalo ještě několik proměn až do dnešní podoby a názvu. 

Dnes má několik útvarů. Jeho základním posláním je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi