Nastavení cookies

Poslanci dnes v prvním čtení schválili malou novelu zákona o audiovizi 

14.11.2023 16:15|ministerstvo

Na jednání Poslanecké sněmovny dne 14. listopadu 2023 prošla prvním čtením novela zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů tzv. zákon o audiovizi. 

 

Návrh společně předkládali poslanci Martin Baxa, Jan Lacina, Klára Kocmanová, Pavel Svoboda, Jaroslava Pokorná Jermanová a Šimon Heller.

 

Malá novela řeší současný rozporuplný stav v oblasti filmových pobídek. Vyrovnává vysokou poptávku po výrobě audiovizuálních děl v České republice a zablokovaný systém filmových pobídek kvůli problémům některých zahraničních produkcí. V systému filmových pobídek, které poskytuje Státní fond kinematografie, byla pro obří zájem již koncem roku 2021 výrazně překročena výše řádné dotace na filmové pobídky, a to i pro rok 2022. V současné době proto Státní fond kinematografie nemůže přijímat další žádosti o registraci pobídkových projektů. Nelze tedy realizovat domácí projekty, ale odrazuje to i další zahraniční produkce. 

 

Navrhovaný zákon umožní Státnímu fondu kinematografie přijímat průběžně žádosti o registraci pobídkových projektů, a v případě nedostatku finančních prostředků na filmové pobídky přerušit následné řízení o evidenci projektu. Po skončení stávky hollywoodských scénáristů a herců lze očekávat velmi rychlé obnovení prací na natáčení filmových a televizních projektů a navrhovaná právní úprava umožní Státnímu fondu kinematografie na uvedenou situaci ihned zareagovat pobídkový systém opět otevřít.

 

Jsem nesmírně rád, že jsme s kolegyněmi a kolegy v tomto zajedno a vnímám to jako velmi důležitý krok v rámci českého kulturního prostředí, který zajistí výrobcům v oblasti audiovize větší stabilitu, flexibilitu a jistoty, samozřejmě s mezinárodním dopadem,“ říká Martin Baxa, ministr kultury a jeden z předkladatelů návrhu na změnu zákona.  

 

Takzvaná malá novela zákona o audiovizi úzce souvisí s legislativním počinem Ministerstva kultury – velkou novelou zákona o audiovizi, na které Ministerstvo kultury intenzivně pracovalo spolu s aktéry audiovizuálního průmyslu, a to v reakci na rychle a dynamicky měnící se trh. Výsledkem bude podpora širokého spektra projektů, narovnání plateb aktérů v oblasti audiovize a nový systém pobídek, ale především dlouhodobá udržitelnost a stabilita celého systému. 

 

Mimo to bude také audiovize začleněna do Národního plánu obnovy. V roce 2024 a 2025 půjde na podporu kreativců v audiovizi částka 200 milionů Kč.

 

 

Kontakt:
Jana Malíková

tisková mluvčí MK
E: jana.malikova@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi