Nastavení cookies
Slavnostní otevření české národní expozice na 18. mezinárodní bienále architektury
18.05.2023 17:13
ministerstvo

V italských Benátkách byla dne 18. května 2023 slavnostně otevřena česká národní expozice architektury. Za Ministerstvo kultury se slavnostního otevření zúčastnil náměstek ministra kultury Michal Šašek.

 

Do Mezinárodního registru Paměť světa byl zapsán Archiv Antonína Dvořáka a Mollova mapová sbírka
18.05.2023 16:29
ministerstvo

Výkonná rada UNESCO schválila na svém 216. zasedání dne 18. 5. 2023 zápis celkem 64 nominací dokumentárního dědictví do Mezinárodního registru Paměť světa. Česká republika do prestižního seznamu zapsala Archiv Antonína Dvořáka a Mollovu mapovou sbírku.

 

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích je v legislativním procesu
18.05.2023 12:12
ministerstvo

Kulturním institucím nabízí nové možnosti a větší flexibilitu. Ministerstvo kultury v čele s Martinem Baxou předložilo návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení. 

 

Národní památkový ústav a Lesy ČR posilují vzájemnou spolupráci
17.05.2023 18:12
příspěvkové organizace

Memorandum o spolupráci podepsali 16. května generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík.

 

Novela zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu
17.05.2023 17:15
ministerstvo

Ve třetím čtení byl v PS PČR dne 17. května 2023 projednán návrh změny zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu, kterým vláda plní svůj závazek z Programového prohlášení, a to zapojit do systému volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu Senát. Kromě této systémové změny obsahuje návrh zákona novou úpravu týkající se subjektů, které podle těchto zákonů navrhují kandidáty na členy uvedených Rad. Novelu zákona ještě musí projednat Senát. 

 

Karel Teige: Deníky 1912-1925
16.05.2023 16:11
příspěvkové organizace

Vzácný soubor deníků Karla Teigeho z let 1912‒1925 tvoří jedinečný zdroj informací o tomto všestranném umělci i o zrodu české avantgardy. Výstava spojená se stejnojmennou úspěšnou publikací přináší i originály Teigových obrazů a kreseb. 

 

Nostický palác se otevře v rámci programu festivalu Open House 2023
16.05.2023 15:32
ministerstvo

V sobotu 20. května 2023 se v rámci programu festivalu Open House 2023 otevře Nostický palác, sídlo Ministerstva kultury.

 

Ministr kultury se zúčastnil Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v Bruselu
16.05.2023 13:42
ministerstvo

Ve dnech 15. a 16. května 2023 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Jednání v části kultura a audiovize se zúčastnila delegace ČR vedená ministrem kultury Martinem Baxou. 

 

České sklo: Velcí mistři (Václav Cigler, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, René Roubíček, Miluše Roubíčková, Josef Sudek)
15.05.2023 17:47
příspěvkové organizace

Výstava připomíná mezinárodnímu publiku velkolepý přechod českého skla od tradičního užitého a dekorativního umění k autorské tvorbě abstraktních sochařských děl po druhé světové válce. Vystaveno je 130 děl šesti umělců, asi třetina je zapůjčena ze sbírek UPM, které je spolupořadatelem výstavy.

 

Registrace do národní expozice na mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem byla zahájena
15.05.2023 14:55
příspěvkové organizace

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem.

Oslavte Den muzeí v Národním muzeu v přírodě
15.05.2023 12:10
příspěvkové organizace

Mezinárodní den muzeí, který v letošním roce připadá na čtvrtek 18. května, budou moci návštěvníci přivítat i v jednotlivých složkách Národního muzea v přírodě a to vstupným zdarma do jednotlivých muzeí či areálů. 

 

Pietní akt v Letech u Písku
15.05.2023 09:02
ministerstvo

Politici společně s veřejností uctili v neděli 14. května 2023 v Letech u Písku památku obětí protektorátního tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Za Vládu České republiky se piety zúčastnil ministr kultury Martin Baxa. 

 

V Obecním domě byl zahájen hudební festival Pražské jaro
12.05.2023 20:23
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa se v Obecním domě zúčastnil slavnostního zahájení 78. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2023, které se tradičně koná každý rok 12. května na výroční den úmrtí Bedřicha Smetany.

 

Pietní akt u hrobu Bedřicha Smetany
12.05.2023 16:03
ministerstvo

V pátek 12. května 2023 se na Vyšehradském hřbitově Slavíně konal tradiční pietní akt k připomenutí dne úmrtí hudebního velikána Bedřicha Smetany. 

 

Hájovna z Valašské Bystřice byla otevřena veřejnosti
12.05.2023 11:32
ministerstvo

Ve čtvrtek 11. května 2023 byla za účasti státní tajemnice Ministerstva kultury Jany Machové, generálního ředitele Národního muzea v přírodě Jindřicha Ondruše a dalších významných hostů i pamětníků slavnostně otevřena Hájovna z Valašské Bystřice.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi