Nastavení cookies
Ministerstvo kultury ČR a Pražské jaro o.p.s. prostřednictvím svých zástupců uzavřely smlouvu o spolupráci
15.12.2022 10:48
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa a Pavel Trojan, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro dnes slavnostně podepsali smlouvu o spolupráci na následující tři roky. Díky této smlouvě získá Pražské jaro každoročně částku 30 milionů korun, pokud budou splněny všechny nezbytné podmínky. 

 

Připravovaná obnova a rozšíření Železničního mostu pod Vyšehradem: Komentář MK
14.12.2022 15:52
ministerstvo

V souvislosti s množícími se dotazy veřejnosti v záležitosti připravované obnovy a rozšíření pražského historického Železničního mostu pod Vyšehradem Ministerstvo kultury upřesňuje, že nezrušilo prohlášení dotčeného soumostí za kulturní památku.

 

Nejlepší komunitní knihovny v Jihomoravském kraji
13.12.2022 18:39
příspěvkové organizace

Ve středu 7. 12. ocenila Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, nejlepší komunitní knihovny v Jihomoravském kraji.

 

Tisková konference Ministerstva kultury a MHF Pražské jaro
13.12.2022 12:19
avíza

Na tiskové konferenci za účasti ministra kultury Martina Baxy, ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro Pavla Trojana a člena správní rady Pražského jara Romana Bělora bude představeno budoucí financování festivalu.

 

Registrace na konferenci Do černého - udržitelný život ve městě a komunitách právě spuštěna
12.12.2022 17:39
příspěvkové organizace

Národní knihovna ČR zve na konferenci zaměřující se na udržitelný život ve městě a komunitách, kterou spolupořádá. Konference proběhne 23. 1. 2023.

 

Ministr Baxa se zúčastnil jednání Garanční rady Národní galerie v Praze
09.12.2022 12:02
ministerstvo

Na programu jednání Garanční rady bylo shrnutí aktuálního stavu příprav Koncepce rozvoje NGP na další léta. 

 

Za účasti ministra kultury Martina Baxy se sešla Garanční rada pro Národní divadlo
08.12.2022 16:41
ministerstvo

Generální ředitel Národního divadla Jan Burian představil plány na příští rok.

 

Ministr kultury Martin Baxa se dnes zúčastnil jednání Garanční rady Národní knihovny ČR 
08.12.2022 12:13
ministerstvo

Generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn ve své prezentaci shrnul aktivity instituce za uplynulý rok a zároveň představil hlavní priority činnosti pro rok 2023.

 

Registrace do národní expozice na knižním veletrhu v Lipsku 2023 byla zahájena
07.12.2022 18:03
příspěvkové organizace

Ve středu 7. prosince 2022 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižním veletrhu v Lipsku.

 

New European Bauhaus Prizes 2023
07.12.2022 10:35
ministerstvo

Po úspěšných posledních dvou ročnících počínaje 6. prosincem Komise otevírá možnost podání přihlášky pro New European Bauhaus Prizes 2023. V kontextu Evropského roku dovedností bude mít letošní ročník část zaměřenou na vzdělávání a učení. Stejně jako loni budou specifické ceny pro osoby do 30 let. Výzva je otevřena do 31. ledna 2023 do 19:00 SEČ.

 

GRAND OPENING 2022
05.12.2022 19:46
příspěvkové organizace

Národní galerie Praha oslaví konec roku čtyřmi novými projekty. 

 

Přehlídka divadelní fotografie vyhlašuje výzvu ke 3. ročníku soutěže
05.12.2022 19:27
příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje třetí ročník soutěžní Přehlídky divadelní fotografie. Fotografky a fotografové se mohou hlásit do Studentské, nebo Profesionální kategorie se snímky pořízenými na území České republiky v letech 2020–2022, a to až do 28. února 2023. 

 

Ministr kultury Martin Baxa udělil medaili Artis Bohemiae Amicis profesoru Miloši Horanskému
05.12.2022 15:20
ministerstvo

Významný básník, spisovatel a režisér Miloš Horanský, někdejší umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu, Činohry Státního divadla F.X. Šaldy či pražského Divadla ABC a děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, se během své umělecké kariéry zasloužil o rozvoj českého scénického umění.

 

Ministr Baxa ocenil medailí Artis Bohemiae Amicis profesorku Svatavu Urbanovou
05.12.2022 15:11
ministerstvo

Paní Svatava Urbanová je významná česká literární historička, teoretička a kritička zabývající se moderní českou literaturou, literaturou pro děti a mládež a sociologií literatury.  Je autorkou více než 20 odborných monografií přeložených i do polštiny a španělštiny, a současně přednáší na několika zahraničních univerzitách – Barcelona, Madrid, Glasgow, Prešov, Katowice, Wroclav.

Martin Baxa udělil medaili sbormistru Ivanu Sedláčkovi
05.12.2022 15:03
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa ocenil rezortní medailí Artis Bohemiae Amicis zakladatele a dlouholetého vynikajícího sbormistra Ivana Sedláčka, který významně přispěl k rozvoji našeho sborového zpěvu, sbormistrů a pěvců a nezastupitelně se zasloužil o vznik a rozvoj brněnského dětského sboru Kantiléna. Je významným propagátorem českého sborového zpěvu u nás i ve světě. V letošním roce oslavil 90. narozeniny.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi