Nastavení cookies
Ministerstvo kultury s Národním památkovým ústavem připravilo metodiku k fotovoltaickým systémům v rámci památkové péče
10.11.2022 10:50
ministerstvo

V souvislosti se zvyšující se zátěží energetických změn vnímají Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav přechod na alternativní zdroje energie jako významný a nezbytný celosvětový trend.

 

V Praze byla zahájena mezinárodní konference ke kulturnímu dědictví
09.11.2022 11:45
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková zahájili v Praze mezinárodní konferenci ke kulturnímu dědictví.

 

Cena Ministerstva kultury za obor dětských uměleckých aktivit byla předána prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc.
08.11.2022 09:55
ministerstvo

V sobotu 5. listopadu 2022 byla v Hradci Králové v rámci 13. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů MEZZOCHORI předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc. za mnohaletý přínos v oboru dětského sborového zpěvu.

 

Tisková konference ministra kultury Martina Baxy a generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové
07.11.2022 13:03
avíza

Na tiskové konferenci bude představeno metodické vyjádření Národního památkového ústavu k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

 

Digitální transformace v datovém prostoru: měření a hodnocení dat
07.11.2022 12:40
ministerstvo

Online evropské symposium pořádané Europeanou proběhne 11. listopadu 2022 v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

 

Ministr Baxa jednal se státní ministryní kultury a médií SRN Claudií Roth
03.11.2022 19:15
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa se ve čtvrtek 3. listopadu 2022 setkal v Nostickém paláci se státní ministryní kultury a médií Claudií Roth. Setkání navázalo na předchozí jednání ze dne 20. října, které proběhlo formou videokonference a ze kterého vyplynula potřeba rozvinout hlouběji diskuzi nad aktuálními tématy související se situací na Ukrajině, energetickou krizí v kultuře a českým předsednictvím v Radě EU.

 

Senát schválil návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie
03.11.2022 12:23
ministerstvo

Zákonem o dovozu kulturních statků Česká republika adaptuje svůj právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků, které má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu.

 

 

Večer s Přemyslem Otakarem II.
03.11.2022 12:20
příspěvkové organizace

Dne 4. listopadu 2022 se uskuteční ve sloupovém sále našeho muzea Večer s Přemyslem Otakarem II.

 

Věstonickou venuši si domů odnést….
02.11.2022 16:10
příspěvkové organizace

Sci-fi nebo krádež století? Od 1. listopadu 2022 reálná možnost. Moravské zemské muzeum totiž dává do prodeje emisi prvních 50 kusů naprosto věrných kopií originálu. Další budou následovat.

 

Dotační program na podporu tvůrčí či studijní činnosti
02.11.2022 16:05
ministerstvo

Do 7. listopadu 2022 je možné podat žádost o dotaci na individuální projekty fyzických osob.

 

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb bez zřizovatele budou mít zastropovány ceny energií stejně jako kulturní instituce zřizované státem
02.11.2022 13:41
ministerstvo

Vláda dnes schválila změnu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

 

Novela zákona o České televizi a o Českém rozhlasu prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
02.11.2022 09:10
ministerstvo

Zapojení Senátu do volby členů obou rad je součástí programového prohlášení Vlády ČR. Novelu bude nyní projednávat Volební výbor PS P ČR. 

 

Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna a Knihovna Akademie věd podepsaly smlouvu o další etapě vývoje portálu Česká digitální knihovna
31.10.2022 16:00
příspěvkové organizace

Zástupci klíčových knihovnických institucí ČR, Národní knihovny ČR (NK ČR), Moravské zemské knihovny (MZK) a Knihovny Akademie věd ČR (KNAV) dne 31.10. 2022 v prostorách Akademie věd ČR podepsali za přítomnosti ministra kultury Martina Baxy a předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové smlouvu o vzájemné spolupráci vedoucí k zajištění budoucnosti společného projektu známého pod názvem Česká digitální knihovna (dále jen „ČDK“). 

 

Posvátné umění, které vznikalo navzdory komunistické totalitě
27.10.2022 12:45
příspěvkové organizace

Projekční kancelář Huť architekta Jaroslava Čermáka, která se specializovala od roku 1937 na moderní sakrální architekturu a design, sdružovala historiky umění, řemeslníky i umělce. 

 

Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů
26.10.2022 13:32
příspěvkové organizace

Výstava Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů je plánovaná v termínu 
28. října až 16. listopadu 2022 jako připomínka 750. výročí vzniku města Uherský Brod. Na výstavě budou prezentována nejstarší listinná privilegia krále Přemysla Otakara II. udělená Uherskému Brodu, která jsou v současnosti uchovávaná v SOkA Uherské Hradiště.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi