16 autorských stipendií rozděleno!

18.05.2020 12:01|příspěvkové organizace

V souvislosti s pandemií koronaviru vypsalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, stipendium pro autorky a autory z České republiky. Ze 182 žádostí vybrala odborná komise 16 stipendistů ve čtyřech žánrových skupinách, kterým rozdělila celkem 560 tisíc korun.

 

Následky pandemie postihly všechny aktéry knižního trhu. Mimořádná stipendia mají podpořit tvůrčí psaní českých autorek a autorů v době, kdy jim byly zrušeny rezidenční pobyty, autorská čtení a účasti na festivalech a veletrzích. „Obrovský zájem ukázal, že to byl správný krok.  80 % žádostí bylo podle vyjádření členů hodnotící komise velmi kreativních a kvalitních, což je potěšitelná zpráva pro český literární trh – čtenáři se mohou těšit na zajímavé knižní novinky,“ říká pověřený vedoucí Českého literárního centra Martin Krafl.

Během dubna zaslalo žádost o stipendium 182 tvůrců, z toho 101 autorek a 81 autorů. Rozděleny byly do 4 žánrových sekcí: umělecká próza, poezie, komiks a tvorba pro děti a mládež. Nejvíce žadatelů – 84 – bylo v oblasti prózy, následovala tvorba pro děti a mládež se 45 uchazeči, žánr poezie s 31 a komiks s 22 uchazeči. Stipendia budou čerpána od června do září 2020. Komise měla původně podpořit v každé kategorii tři projekty, vzhledem k počtu uchazečů a kvalitě jejich literárních projektů nakonec ve shodě s Českým literárním centrem rozdělila stipendia u každého žánru čtyřem vybraným žadatelům. České literární centrum věří, že podpořená díla vyjdou knižně a budou příští rok prezentována na centrem spolupořádaných literárních akcích.

V jednotlivých žánrových kategoriích komise vybrala následující stipendisty:

Umělecká próza: Petr Borkovec, Anna Cima, Markéta Pilátová, Marek Šindelka

Poezie: Básník Ticho, Milan Děžinský, Petr Hruška, Jitka N. Srbová

Komiks: Džian Baban, Juliána Chomová, Lucie Lomová, S.d.Ch.

Tvorba pro děti a mládež: Marka Míková, Jana Šrámková, Martina Trchová, Eva Volfová

Členové odborné komise: prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (literární teoretik a historik, Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), Radovan Auer (ředitel veletrhu Svět knihy), PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. (odbornice na literaturu pro děti a mládež, historička, kritička, Katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (literární vědkyně, Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. (literární vědec, teoretik komiksu, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR),  Mgr. Olga Stehlíková, Ph.D. (básnířka, editorka a kritička)

Předseda odborné komise: Dipl.- Ing. Martin Krafl, České literární centrum/Moravská zemská knihovna

Více informací: www.czechlit.cz


Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová
Public Relations 
Prezentace ČR - knižní veletrhy / Czech presentations - Book Fairs
České literární centrum / Czech Literary Centre
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz  

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.