2019: Rekordní rok v návštěvnosti UPM

28.01.2020 09:36|příspěvkové organizace

Návštěvnost Uměleckoprůmyslového musea v Praze v roce 2019 těsně atakovala hranici dvou set tisíc návštěvníků, přesně dosáhla počtu 190 942 osob. 

 

Z toho 160 tisíc návštěvníků přišlo do hlavní budovy, přitáhly je především výstavy Hana Podolská, legenda české módy a Šílený hedvábník. Zika&Lída Ascher: textil a móda. Výstava o Haně Podolské, která však začala už na konci srpna 2018, se stala se 64 tisíci návštěvníky nejnavštěvovanější výstavou nově rekonstruovaného muzea po jeho otevření. Šíleného hedvábníka, který aletrval o několik měsíců kratší dobu než Podolská, vidělo 37 184 lidí.

Muzeum tak úspěšně vkročilo do roku, kdy si připomíná 135. výročí založení. Dne 7. února 1885 otevřela Obchodní a živnostenská komora v Praze první výstavu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, zatím v budově Rudolfina, o rok později tamtéž i první stálou expozici a knihovnu. Vzápětí OŽK usilovala o postavení vlastní budovy muzea, do níž se expozice, sbírky i knihovna stěhovaly v průběhu roku 1900. Budova podle návrhu architekta Josefa Schulze je dodnes ukázkou vrcholné formy uměleckých řemesel konce 19. století. V současné době má muzeum půl milionu sbírkových předmětů od antiky až po současnost, nový Centrální depozitář vybudovaný v letech 2014 až 2016, historická budova prošla rekonstrukcí a modernizací v letech 2015 až 2017.

Rok 135. výročí založení začal připomenutím jednoho z nejvýznamnějších mecenášů a zakladatelů muzea Vojtěcha Lanny (1836 – 1909)  malou výstavou v novém vstupu do muzea u příležitosti 110. výročí jeho úmrtí. Bude pokračovat od 27. února výstavou V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM, na níž se objeví  i několik  zásadních předmětů z proslulé Lannovy sbírky skla, jejíž část Uměleckoprůmyslovému museu v Praze ještě za svého života v roce 1906 daroval. V jubilejním roce muzeum otevře také novou stálou expozici, na níž v současné době intenzivně pracuje, a sice 18. listopadu 2020, zároveň k 120. výročí otevření budovy muzea.

 

Výstavní plán 2020:

V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

27. 2. – 28. 6. 2020
Kurátorka: Helena Brožková
Architekt: Dušan Seidl
Grafický design výstavy a publikace: Johan Vlach, studio MiniMax

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze velmi různorodou kolekci čítající na 380 předmětů z období od antiky po 19. století. Podstatnou část této sbírky tvoří díla české provenience ze 17. až 19. století, najdeme však v ní též neméně významná evropská díla tohoto specifického umění, a sice podmalby z Tyrol, Benátek, Lombardie, Norimberku, Curychu, Neapole či Kaufbeuren v Bavorsku. Připravovaná výstava představí okolo 140 vybraných děl, včetně souboru 27 podmaleb, jež mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování, a přiblíží tak historický vývoj tohoto specifického druhu umění, jež představovalo vysoce ceněné položky v chrámových pokladnicích a šlechtických i měšťanských sbírkách. 

 

100 let Státní grafické školy v Praze 

3. 6. – 4. 10. 2020
Kurátoři: Adam Štěch a Libuše Staňková
Architekt a grafický design: Matěj Činčera, Jan Kloss - Studio OKOLO

Ke stoletému výročí Státní grafické školy v Praze bude ve spolupráci UPM a školy uspořádána jubilejní výstava, která přiblíží historický vývoj a význam školy a její významné pedagogy či absolventy, mj. v oboru umělecké a reklamní fotografie, knižní vazby, grafického designu a dalších. Cílem výstavy bude představit jednu z nejvýznamnějších institucí moderního designu a fotografie 20. století v sepětí se sbírkami UPM.

 

Móda v modréTradice a současnost indiga v českém a japonském textilu

24. 6. – 20. 9. 2020
Kurátorky: Markéta Vinglerová a Setsuko Shibata
Architektka: Lenka Miková
Grafický design: Lenka Svobodová

Výstava bude svědčit o tom, že modrotisk nepatří minulosti – je to stále živá technologie využívaná v současné módě a umění Východu i Západu. Představí dvě odlišné kultury a jejich klasické přístupy k modrotisku i tendence v současném umění a módě. V expozici bude zastoupen japonský tradiční modrotiskový textil: kimona a jejich letní varianty jukaty, ukázky látek, doplňků a papírových šablon z 19. a 20. století. Na příkladech tvorby současného světově uznávaného módního designéra Isseye Miyakeho, japonské modrotiskové produkce studia BUAISOU či prací výtvarnice Fukamoto Shihoko ukáže spoluautorka expozice Setsuko Shibata, kam dnes v Japonsku směřuje využití této prastaré technologie. Jako lokální pandán k japonskému modrotisku přiblíží UPM genezi vývoje modrotisku v českých zemích a jeho dnešní využití na poli současné módy i umění. Do výstavy budou zahrnuty příklady moravských lidových krojů, ukázky z modrotiskové produkce 80. let Ústavu lidové a umělecké výroby (ÚLUV), zejména tvorba Liběny Rochové, a také oděvy současných módních návrhářů, Pavla Ivančice, Alice Klouzkové, Moniky Drápalové nebo Kláry Nademlýnské. Využití modrotisku ve volném umění zastoupí textilní instalace Adély Součkové.Výstava se koná u příležitosti 100. výročí česko-japonských vztahů a XXXII. Olympijských her v Tokiu. 

 

Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách umění a reklamy

21. 10. 2020 – únor 2021
Kurátorka: Lucie Vlčková

Výstava představí chromolitografické tisky jako raritní doklady vývoje tiskařského řemesla, grafického umění a vizuální kultury 19. století. Zastoupena bude široká škála ukázek této dobové techniky vícebarevného litografického soutisku, avšak s důrazem na oblast, kde bylo jejích možností iluzivního zobrazení využito nejefektivněji – v obrazovém plakátu a reklamních tiscích. Prezentovány budou i ukázky chromolitografických reprodukcí malířských děl, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Principy techniky přiblíží ukázky rozfázovaného tisku na jednotlivých listech a ukázky tiskového rastru.

 

Východoasijské inspirace evropského designu

Kurátorka: Helena Čapková

Výstava bude prvním souborným zpracováním a představením východoasijských uměleckých a duchovních vlivů na evropský design 20. století. Propojí sbírkové fondy UPM s významnými ukázkami evropského designu ze zahraničních evropských sbírek (celkem cca 400 sbírkových předmětů). Výstava bude jedním z příspěvků k 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Japonskem v roce 1920.

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: + 420 602 182 473
W: www.upm.czwww.czkubismus.cz/www.facebook.com/upmpraha/

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.