21. Světový betlemářský kongres 2020 v Cáchách a ocenění pro zástupce z České republiky

23.01.2020 14:31|ministerstvo

V dnech 15. - 19. ledna 2020 právě proběhl 21. Světový betlemářský kongres v Cáchách, který pořádaly betlemářské spolky Belgie, Nizozemí a Německa.

 

Světová betlemářská federace UN-FOE-PRAE byla založena v roce 1952 v Barceloně a v současné době sdružuje 20 spolků z celého světa. Jednou za čtyři roky pořádá světový kongres, na kterém se představují betlémy země, která kongres pořádá. Na kongresu je také slavnostně předáváno ocenění a pamětní medaile pěti osobám-betlemářům za jejich významný přínos pro betlemářství. Členem UN-FOE-PRAE za Českou republiku je České sdružení přátel betlémů. To v současné době usiluje ve spolupráci s italským betlemářským spolkem a ministerstvem kultury v Itálii o zapsání betlemářství jako nehmotné kulturní dědictví UNESCO.

Mezi pěti letos oceněnými byla za Českou republiku Mgr. Silvie Dušková, současná předsedkyně Českého sdružení přátel betlémů a bývalá ředitelka Třebechovického muzea betlémů, která získala diplom a medaili mj. za přípravu a realizaci generálního restaurování národní kulturní památky Třebechovického betlému.

Na kongresu byl organizátorům předán dar za Českou republiku mechanický betlém rodiny Sochorových. Během jednání předsednictva UN-FOE-PRAE bylo navrhnuto pořádání Světového betlemářského kongresu v roce 2028 právě v Čechách. Předchozím kongresem, konaným v Čechách byl 17. Světový betlemářský kongres v roce 2004 v Hradci Králové.

 

Památková inspekce
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.