30. zasedání ministrů kultury zemí Visegrádské skupiny

24.06.2020 13:20|ministerstvo

V rámci českého předsednictví se ve středu 24. června uskutečnilo formou videokonference 30. zasedání ministrů kultury zemí Visegrádské skupiny. 

 

Průběh setkání potvrdil skutečnost, že kultura hraje důležitou roli ve společnosti a zároveň v ekonomice každé země. Je třeba zdůrazňovat tuto skutečnost i na úrovni jednotlivých vlád, především v době, kdy je společnost zasažena dopady celosvětové pandemie. To se také promítlo ve společné debatě ministrů, kde se zaměřili především na sdílení zkušeností s dopady COVID-19 na kulturní a kreativní odvětví v jednotlivých zemích. 

Videokonference 30. zasedání ministrů Visegrádské skupiny zodpovědných za kulturu se zúčastnili vysocí představitelé těchto úřadů: vicepremiér Polské republiky a ministr kultury a národního dědictví Piotr Gliński, Péter Fekete státní tajemník pro kulturu Ministerstva lidských zdrojů Maďarské republiky a státní tajemník Ministerstva kultury Slovenské republiky Radoslav Kutaš. Setkání inicioval ministr kultury Lubomír Zaorálek. 

Visegrádská spolupráce v oblasti kultury spočívá zejména ve výměně odborných zkušeností, tvorbě platforem pro společná témata a koordinaci spolupráce vůči dalším zahraničním partnerům. Projekty pokrývají velmi různorodé oblasti – ať už se jedná o odbornou spolupráci mezi jednotlivými institucemi, o vzájemnou pomoc a výměnu zkušeností při řešení nejrůznějších témat či společnou badatelskou a edukační činnost v oblasti kulturního dědictví a umění. Pilíři spolupráce pak zůstávají oblasti knihovnictví, péče o kulturní dědictví, audiovize a živé umění. Tyto projekty svědčí o tom, že má visegrádská spolupráce nejen svou oficiální podobu každoročního ministerského zasedání, ale uskutečňuje se především formou intenzivních a trvalých kontaktů mezi jednotlivci a organizacemi. 

Významná a nezastupitelná je role Visegrádského fondu při podpoře realizace konkrétních kulturních projektů ve výše uvedených oblastech. Tyto kulturní projekty obdržely plnou podporu zúčastněných ministrů k dalšímu pokračování. V návaznosti na spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem odsouhlasili ministři laureáta Mezinárodní visegrádské ceny, kterým se stala občanská společnost Boiler za podporu a rozvoj kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi, a to v oblasti audiovize. Cena bude předána laureátovi na příštím zasedání ministrů kultury V4 v Polsku v roce 2021. 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.