710 let od první písemné zmínky o Kralicích i 350 let od úmrtí J. A. Komenského (1670) připomene Den tiskařů v Kralicích

03.09.2020 17:45|příspěvkové organizace
710 let od první písemné zmínky o Kralicích (1310), 440 let od vydání 2. dílu Bible kralické (1580) a 350 let od úmrtí J. A. Komenského (1670). Tato tři výročí si připomeneme na Den tiskařů, který se uskuteční v sobotu 19. září 2020.

Slavnostní zahájení akce je naplánováno v 9:30 u pomníku Bibli kralické. 

Po celý den od 10:00 do 17:00 budou připraveny komentované prohlídky Památníku Bible kralické, středověké tvrze a kostela sv. Martina. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení i odborné přednášky.

Pestrý program pro celou rodinu je připraven v areálu gotické tvrze – divadelní oddělení Moravského zemského muzea zde nabídne ukázky čištění tiskařských štočků, Dětské muzeum MZM zabaví děti v tiskařském workshopu, nebudou chybět ani již tradiční řemeslné dílny Studia Bez Kliky.

V areálu Památníku si budou návštěvníci moci prohlédnout obrazy a ilustrace k novému vydání románu Karla Poláčka „Bylo nás pět“ od místního rodáka Jana M. Krejčího a další výstavy a prezentace. 

Pořadatelem akce je spolu s Moravským zemským muzeem Obec Kralice nad Oslavou. 

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem byla šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu. Více o památníku se lze dozvědět na webu www.mzm.cz/pamatnik-bible-kralicke.

 

Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682, 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz

Monika Doležalová
Památník Bible kralické
T: +420 770 119 395
E: kralice.pamatnik@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.