Nastavení cookies

ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN

07.12.2020 16:29|příspěvkové organizace

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 bude v rámci iniciativy „Rok Adolfa Loose 2020“ v Národním technickém muzeu naživo přenášenou vernisáží zahájena výstava ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN.

 

Posláním výstavy, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem, je připomenout 150 let od narození Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury a dnes už celosvětově proslulého architekta. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích. Loosova tvorba a její principy budou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Díky prostorovému diagramu Loosova života návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty.

K dílu architekta Adolfa Loose mám osobní vztah, protože jsem měl před více než 20 lety příležitost vykonávat památkový dohled nad rekonstrukcí Müllerovy vily. Díky ní se tato unikátní památka světové moderny otevřela veřejnosti. Velice si tedy cením toho, že v Národním technickém muzeu díky Muzeu hlavního města Prahy otevíráme výstavu, která umožní, aby se návštěvníci mohli s projekty tohoto významného architekta podrobněji seznámit. Dovolím si také pozvat všechny zájemce na streamovanou vernisáž, kterou výstavu v den 150. výročí architektova narození otevíráme,“ říká Karel Ksandr, generální ředitel NTM.

Letošní rok je rokem Adolfa Loose, který jsme vyhlásili společně s Národním památkovým ústavem jako připomenutí 150. výročí narození tohoto světově proslulého architekta. Zároveň si připomínáme i 90. výročí realizace jeho nejznámějšího a nejkrásnějšího domu, Müllerovy vily. Již 20 let uplynulo od dokončení její náročné památkové obnovy zaštítěné Muzeem hlavního města Prahy, kterému hlavní město Praha svěřilo vilu do správy v roce 1995.  Zároveň s otevřením této národní kulturní památky pro veřejnost zahájilo svoji intenzivní činnost Studijní a dokumentační centrum Adolfa Loose pod vedením Marie Szadkowské. Výstava ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN je jedním z významných výsledků činnosti tohoto centra, které spolupracuje s významnými odborníky a institucemi zabývajícími se moderní architekturou u nás i v zahraničí,“ uvedla Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m. Prahy.

Posláním výstavy, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem, je připomenout veřejnosti důstojným i inspirativním způsobem 150 let od narození Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury a dnes už celosvětově proslulého architekta (*10. prosince 1870 v Brně). Zároveň chceme upozornit na krásu a promyšlenost dochovaných Loosových budov a interiérů v Čechách a na Moravě a podpořit rostoucí zájem odborné i široké veřejnosti o jeho ohrožené nebo nedoceněné nebo dosud neznámé stavby i neuskutečněné projekty. V neposlední řadě výstava představuje Loosovo myšlenkové zázemí, z něhož jeho tvorba vyrůstá. 

V přední části výstavního sálu je instalováno první české vydání „Řečí do prázdna“ s Loosovými nejcitovanějšími texty a originální blok mramoru Cipollino ze švýcarského lomu, který Loos nepoužil při 

stavbě Müllerovy vily a jehož dvě plochy byly vybroušeny speciálně pro výstavu kvůli unikátní struktuře kresby tohoto legendárního mramoru. Tuto úvodní část výstavy doplňují úryvky z Loosových nejznámějších publicistických statí, představené formou audionahrávek, doplněny samostatným vizuálním prvkem, promítaným na bílou stěnu výstavního sálu – videoprojekcí na téma „O stavbě a oděvu“. 

Důležitým prvkem výstavy je obdélníkový diagram Loosova života se schématickou zlatou linkou jeho životní dráhy, umístěný uprostřed podlahy výstavního sálu, kde v průsečících mříže časových a prostorových souřadnic jsou připomenuty nejdůležitější Loosovy projekty v českých zemích i ve světě, nejzřetelněji prostřednictvím souboru nových architektonických modelů postavených budov i neuskutečněných projektů v Čechách a na Moravě. Model světoznámé Müllerovy vily z Prahy – Střešovic, národní kulturní památky ve správě Muzea hlavního města Prahy, doplňují modely Brummelova domu v Plzni, úřednických řadových domů v Náchodě – Babí, neuskutečněného návrhu Jordanova nájemního domu v Brně a tří staveb cukrovarnického areálu v Hrušovanech u Brna – cukerní rafinerie, ředitelské vily se zahradou a ubytovacího hostince v blízkosti nádraží, odborné veřejnosti dosud neznámého. 

Na stěnách výstavního sálu je rovnocenně s modely instalován soubor profesionálních barevných fotografií současné podoby dochovaných exteriérů a interiérů budov v českých zemích, rozdělený podle nejdůležitějších – a konstantních - kategorií Loosovy tvorby: vztahu vnitřního a vnějšího, enfilády, Raumplanu, symetrie a promyšlenosti vnitřního nábytkového zařízení. Loosova vynikající znalost vlastností ušlechtilých stavebních materiálů je představena na poslední sérii fotografií. Výstavu doplňují tři originální sedací nábytkové kusy ze soukromých i veřejných sbírek, které Adolf Loos osobně navrhoval nebo vybral do svých interiérů.

Streamovaná vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 17:00 do 19:00.

První část od 17:00 Müllerova vila: úvodní slovo, „Domácí koncert“ Bennewitzovo kvarteto, dokument „Můj nejkrásnější dům“.

Druhá část od 18:00 NTM: slavnostní vernisáž výstavy s hudebním doprovodem Karolíny Cingrošové Žmolíkové, komentovaná prohlídka výstavy s autory.

www.ntm.cz/adolf-loos-svetoobcan
www.muzeumprahy.cz/adolf-loos-svetoobcan/

Výstava v NTM potrvá od 11. 12. 2020 do 1. 8. 2021.

Snížené vstupné do NTM od 3. 12. 2020 do odvolání:
Plné 150,- Kč
Snížené 80,- Kč
Rodinné 300,- Kč
Školní skupiny s pedagogickým doprovodem 20,- Kč/žák

Více www.ntm.cz

V NTM je v současnosti zpřístupněno 5 expozic a 2 výstavy.

Program

 

Kontakty:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

 

Mgr. Olga Šámalová 
náměstkyně ředitelky pro úsek vnějších vztahů
T: + 420 221 012 939
M: + 420 725 847 820
E: media@muzeumprahy.cz
 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.