Andílci z Perninku se vrátili do České republiky

20.07.2021 12:38|ministerstvo

Dne 19. 7. proběhlo na Ministerstvu kultury slavnostní předání dvou barokních plastik, tzv. Andílků z Perninku. Plastiky byly odcizeny v roce 2002 z kostela Nejsvětější Trojice v obci Pernink na Karlovarsku.

 

O čtrnáct let později došlo díky pozornosti policistů z vídeňského Oddělení vyhledávání kulturních statků při Spolkovém úřadu kriminální policie (Referat Kulturgutfahndung – Bundeskriminalamt) ke ztotožnění obou plastik u rakouského obchodníka s uměním. Po několik let trvajícím soudním sporu byl rakouským soudem nárok České republiky na navrácení kulturních statků uznán. Obě plastiky předal zástupci poškozené farnosti Mgr. Marku Hricovi ředitel Odboru památkové péče Ministerstva kultury Jiří Vajčner. 

Mimořádná míra barbarství, která samotnou loupež provázela, kdy při strhávání plastik z oltáře sv. Anny pachatelé vylomili každé ze soch křídlo, a tato křídla zůstala upevněná na oltářním nástavci po dobu následujících téměř dvaceti let jako smutné memento, se nakonec paradoxně ukázala při dokazování před soudem jako silný argument pro uznání českého nároku. V Rakousku objevené plastiky sice měly přidělaná křídla nová, ale přes restaurátorské pokusy o zamaskování původního spojení se odborníkům z Národního památkového ústavu podařilo jednoznačně potvrdit jejich totožnost.

Každý vyhraný soudní spor je mimořádně přínosný při uplatňování nároku na repatriaci dalších odcizených a nezákonně vyvezených kulturních statků, neboť dokáže přesvědčit mnohé zahraniční držitele kradených uměleckých děl, aby raději volili smírné řešení a vyhnuli se tak nákladnému soudnímu sporu. Na základě mezinárodní spolupráce a koordinovaného uplatňování tohoto postupu tak dosahuje Ministerstvo kultury v posledním období mimořádných úspěchů,“ uvedl náměstek ministra kultury za sekci kulturního dědictví Vlastislav Ouroda.   


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.