Arbes, Fuks, Preissová, Hrabal, Kupka, Váchal i Toyen na jednom místě.

02.01.2020 14:20|příspěvkové organizace

Památník národního písemnictví dokončil rekonstrukci moderního depozitáře v Litoměřicích.

 

Nové budovy rozsáhlého Centrálního depozitáře v Litoměřicích, kam se postupně budou přesouvat sbírky Památníku národního písemnictví, byly v závěru roku zkolaudovány. Moderní depozitář v objektu bývalých dělostřeleckých kasáren byl rekonstruován 4 roky. Slavnostní zahájení provozu proběhne začátkem roku 2020.

Památník národního písemnictví spravuje sbírky dokumentů a uměleckých děl a soustředí se na vývoj literatury a knižní kultury v českých zemích od 18. století až do současnosti. Centrální depozitář Litoměřice, kde je v současnosti deponována převážná většina fondů Památníku národního písemnictví, slouží zároveň jako multifunkční badatelské centrum s přístupem až ke stům tisícům archivních materiálů. „V Litoměřicích tak bude uložena většina sbírek všech tří odborných oddělení Památníku národního písemnictví, literárního archivu, knihovny a uměleckých sbírek. Na jednom místě bude badatelům k dispozici rozsáhlý studijní materiál zahrnující osobnosti literatury, knižního a výtvarného umění,“ doplňuje ředitel PNP Zdeněk Freisleben. 


Oddělení uměleckých sbírek, které pečuje například o galerii Jiřího Karáska ze Lvovic, dílo Jakuba Schikandera, Jana Konůpka či Františka Koblihy, čeká poslední fáze stěhování do prostor depozitáře začátkem přístího roku. Budovy jsou k tomuto účelu vybaveny současnou depozitní technologií, kompaktními regály i specializovanými místnostmi pro uložení nestabilních materiálů. Grafická podoba fasád obou budov depozitáře je dílem českého typografa Jana Solpery.

Depozitář bude zpřístupněn badatelské veřejnosti. Zároveň se zde budou konat minivýstavy a prezentace vybraných archiválií. 
 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažer
Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
https://www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.