Božena Sudková/Josef Sudek Krajina dětství

25.02.2020 13:55|příspěvkové organizace

Vracíme-li se k pramenům celoživotního díla fotografa Josefa Sudka (1896–1975), musíme pátrat v rodinném zázemí. Jeho nedílnou součástí byly maminka a sestra, která však vždy stála v bratrově stínu. 

 

Božena Sudková se narodila roku 1897, rok po Josefovi, v obci Nové Dvory, kde sourozenci prožili svoje dětství. Později se rodina přesunula k příbuzným do Kolína nad Labem. Božena tam šla do učení k své sestřenici fotografce Bohumile Bloudilové. Osud Josefa Sudka je všeobecně znám, po vyučení na knihvazače propukla světová válka, kde přišel o pravou ruku, pak žil v Praze v Invalidovně, studoval Státní grafickou školu a roku 1927 si zařídil na Újezdě svůj profesionální ateliér. Do něj se o tři roky později přistěhovala jeho sestra Boženy, aby pak celý život společně tvořili velice výkonnou pracovní i rodinnou jednotku. Božena vedla veškerou firemní agendu, retušovala fotografie a kompletně zajišťovala chod společné domácnosti. Stejně jako Josef zůstala svobodná.

Výstava připomíná Nové Dvory, kde oba sourozenci strávili dětství, nedaleký zámek Kačinu, který se pro Josefa opakovaně stal námětem fotografických prací, a také Kutnou Horu. Ačkoliv Božena získala fotografické školení, neměla v tomto oboru větší ctižádost. Na výstavě jsou představeny její drobné fotografické studie, náladové snímky krajin, několik záběrů z Prahy, autoportréty i portréty, v některých případech barevně tónované. Častěji Boženu nacházíme na bratrových žánrových fotografiích z dvacátých let, kdy byl ovlivněn příkladem D. J. Růžičky. Ve třicátých letech, kdy se Sudek věnoval reklamní tvorbě, vypomáhala sestra i jako model pro propagační snímky kosmetiky a léčebných prostředků.

Po smrti Josefa Sudka roku 1976 jeho sestra nezištně darovala do řady kulturních institucí bratrovo rozsáhlé fotografické dílo, čítající desítky tisíc pozitivů a negativů. Podobně naložila i s unikátní sbírkou obrazů, kreseb, grafik a soch. Tlumočila také bratrovo přání, aby Josefův byt na Úvoze sloužil jeho památce. Později, roku 1995, v něm Uměleckoprůmyslové museum v Praze vybudovalo komorní Galerii Josefa Sudka.

Božena Sudková žila v ateliéru na Újezdě až do osudného požáru roku 1985, pak byla umístěna do léčebny pro dlouhodobě nemocné v Motole, kde roku 1990 zemřela.

Kontakt:
Mgr. Michaela Kindlová
vedoucí oddělení marketingu a komunikace
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: +420 724 167 964
https://www.facebook.com/upmpraha/
https://twitter.com/UPMPraha
www.upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.