Byla zahájena registrace do národní expozice na mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem

29.04.2020 14:39|příspěvkové organizace

Dne 29. dubna 2020 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem se uskuteční 14. až 18. října 2020. Jedná se o nejdůležitější evropskou knižní akci podzimu. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

V případě zájmu o registraci prosím pište o přihlášku na níže uvedenou kontaktní adresu.

Termín pro dodání závazných přihlášek je středa 20.05.2020.

 

Kontakt 
Mgr. Bc. Klára Přibylová
T: +420 541 646 270
M: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.