Byla zahájena registrace do národní expozice na mezinárodních knižních veletrzích

21.01.2020 14:51|příspěvkové organizace

Dne 20. ledna byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižních veletrzích v Londýně, Lipsku a Bologni.

 

Mezinárodní knižní veletrh v Bologni je zaměřen přednostně na dětskou knihu, veletrh v Londýně a Lipsku je naopak charakteristický svým univerzálním zaměřením. V loňském roce byla Česká republika hlavní hostující zemí na Lipském knižním veletrhu, letos se bude v Lipsku konat jeho echo. Národní stánek České republiky je organizován Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

V případě zájmu o registraci prosím pište o přihlášku na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:
Bc. Kateřina Bartošová
T: 770 190 774
E: Katerina.Bartosova1@mzk.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.