Bývalý ředitel Muzea umění Michal Soukup a významný český muzeolog Jiří Žalman převzali ocenění Artis Bohemiae Amicis

04.02.2020 17:50|ministerstvo

Ocenění oběma laureátům dne 4. února 2020 předal na Ministerstvu kultury Lubomír Zaorálek, který prestižní rezortní medailí ocenil jejich celoživotní práci a dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí.

 

Mgr. Michal Soukup se podílel nejen na vzniku Muzea umění Olomouc, ale také na vybudování Arcidiecézního muzea v Olomouci i Kroměříži a na projektu Středoevropského fora Olomouc. V jeho profesním životopise figuruje rovněž kurátorství celé řady výstav v Muzeu umění i jinde. V březnu  2013 byl jmenován do funkce ředitele Muzea umění a zde,  jako statutární zástupce, vytvořil podmínky pro dosažení významných mezinárodních úspěchů instituce, čímž významně napomohl šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. K nejvýznamnějším oceněním aktivit muzea patřilo udělení European Heritage Label. Mimořádný ohlas vzbudila rovněž výstava Rozlomená doba. Dlouhodobé úsilí bývalého ředitele Mgr. Michala Soukupa zásadně přispělo k vybudování odborného potenciálu, který dává naději na pokračování mezinárodních úspěchů na poli výtvarného umění.

Ocenění Artis Bohemiae Amicis dnes převzal také RNDr. Jiří Žalman, který je bezesporu výraznou osobností novodobého českého muzejnictví. Téměř 20 let pracoval v regionálním muzeu v Brandýse nad Labem, které pod jeho vedením rekonstruovalo několik regionálně významných nemovitých kulturních památek a otevřelo nové stálé expozice. Několik let pracoval v Národním muzeu v Praze a v roce 1990 se stal spoluzakladatelem profesního občanského sdružení Asociace muzeí a galerií ČR. V letech 1991 – 2016  působil na Ministerstvu kultury, kde inicioval a podílel se na vzniku celé řady nových právních norem v oblasti muzeí, galerií a ochrany kulturního dědictví. Je autorem několika odborných publikací, které jsou nepostradatelné pro praktickou muzejní práci, podílel se na řešení problémů při vyrovnání majetku po rozdělení Československé republiky, inicioval projekt evidence sbírek muzejní povahy, která je unikátní celostátní databází muzejních sbírek. Nepřehlédnutelná je také jeho publikační, pedagogická činnost či jeho podíl na rozvoji mezinárodní spolupráce v  oboru muzejnictví a další.

Ministerstvo kultury uděluje medaili Artis Bohemiae Amicis od roku 2000. Jejími laureáty jsou např. česko-americký výtvarník a spisovatel Petr Sís, japonský dirigent Yoshifumi Nakajima, mecenáška a galeristka Meda Mládková, výtvarník Jiří Anderle, spisovatel Jiří Stránský, choreograf Pavel Šmok, dlouholetý ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman, dirigent a skladatel Jaroslav Krček a další.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.