Nastavení cookies

Ceny Patrimonium pro futuro za péči o památky byly uděleny

16.11.2022 15:45|příspěvkové organizace
Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší počiny v památkové péči. Slavnostní předávání se uskutečnilo 15. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. I letos ho mohli diváci České televize sledovat v přímém přenosu na ČT art. 

Na „Památkářského Oscara“ byly nominovány projekty v osmi hlavních kategoriích. Udělena byla také cena veřejnosti a Cena generální ředitelky.

Skleněné sošky pro Patrimonium i letos vyrobila společnost Lasvit podle návrhu výtvarníka Kurta Gebauera. 

V kategorii objev/nález roku ocenění získal Nález renesančních maleb v kostele v Úlicích. Kostel sv. Vavřince pochází z počátku 17. století. Průzkumem byly odhaleny dosud neznámé renesanční omítky s původními malbami, které nevykazují poškození mladšími úpravami. Pro svoji kvalitu a rozsah jsou objevem nadregionálního významu. Odborná komise ocenila mimořádný zájem obce a starosty o kvalitní obnovu kostela a precizní práci restaurátorů. 

Cenu za záchranu památky převzal Petr Adamec, starosta města Loket, za záchranu Městské dvorany v Lokti. Ta je významnou součástí historického jádra a díky aktivnímu přístupu vedení města se jí podařilo navrátit historickou podobu i funkci společenského, kulturního a vzdělávacího centra. 

Teprve podruhé byla letos udělena cena za příkladnou správu a prezentaci památky. Ocenění převzala Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice. Pracuje zde již 44 let, kastelánkou je od roku 1994. Zasadila se o to, že se zámek proměňuje ve skvost a stal se památkou UNESCO.

V kategorii restaurování památky ocenění převzala restaurátorka Markéta Pavlíková za Restaurování oltáře Panny Marie z kostela v Chrudimi. Porota ocenila důkladnost průzkumné fáze, zodpovědně stanovenou koncepci restaurování i precizní provedení náročné realizace. 

Osobnostmi památkové péče se stali Jindřich Rineš, in memoriam a Jiří Kaše, in memoriam

Ing. Jindřich Rineš (1943-2016) byl respektován napříč oborem památkové péče a uznáván pro odborné dovednosti projektanta i jeho lidské kvality. 

Podílel se například na obnově kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, obnovy národní kulturní památky Klášter premonstrátů v Teplé nebo kláštera v Kladrubech. 

Mgr. Jiří Kaše (1946-2022), přední český kunsthistorik, je znám jako odborník na barokní umění, prezentátor díla Matyáše Bernarda Brauna, ale i Josefa Váchala. Podnětem k nominaci byla památkářská práce a také založení restaurátorského školství v Litomyšli. 

Soustavný výzkum a prezentace ohrožených továrních komínů je vítězem v oblasti prezentace a popularizace. Porota ocenila Michala Horáčka a Martina Vonku z fakulty stavební ČVUT v Praze za jejich výzkum a úsilí zprostředkovat problematiku továrních komínů veřejnosti. 

Vítězem kategorie obnova památky se stala Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi za Obnovu kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi

Tato národní kulturní památka je nejvýznamnějším duchovním centrem Čech spojeným s počátky českého státu. Celková stavebně restaurátorská obnova areálu kostela je výjimečná svojí komplexností, náročností, kvalitou i svým duchovním rozměrem.

V kategorii památková konverze letos nebyla udělena žádná cena. 

Mimořádně dva projekty, a to Záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela a také Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku získaly letos Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi. 

Motorový vůz M 290.002 je národní kulturní památkou. Jde o jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po 61 letech chátrání byl tento unikátní vůz zachráněn. Podílel se na tom tým techniků, řemeslníků a restaurátorů rozmanitých profesí. Ocenění převzali zástupci vlastníka Tatra Trucks. 

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila také Římskokatolickou farnost Fulnek a restaurátory za celkovou obnovu kostela Nejsvětější Trojice, která zdůraznila krásu barokních hodnot a odhalila netušené doklady pozdně gotického umění. 

Veřejnost v online hlasování rozhodla o udělení ceny Památky děkují projektu Obnova glorietu v Růžové zahradě zámku v Děčíně. Díky tomu, že vlastník, město Děčín, chápal umělecko-historickou kvalitu glorietu a byl ochotný se na jeho obnově zásadně finanční podílet, mohlo v letech 2020-2021 dojít k celkové renovaci stavby, která v té době byla v havarijním stavu. 

Záznam galavečera můžete zhlédnout zde.
 

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti. 

 

Kontakt:
Blanka Černá

tisková mluvčí NPÚ 
T: +420 257 010 206, +420 724 511 225
E: cerna.blanka@npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.