Česká filharmonie ruší všechny koncerty a edukační programy až do 29. dubna

17.03.2020 11:30|příspěvkové organizace

Program jubilejní 125. sezony bude zveřejněn podle původního plánu 26. března a předprodej bude zahájen 6. dubna.

 

„Od minulého týdne zaznamenáváme mimořádně velkou vlnu solidarity projevovanou zprávami od abonentů i držitelů jednotlivých vstupenek, že peníze za zrušené koncerty zpět nechtějí a věnují je na filharmonii, která se vlivem nastalé situace dostane do milionových finančních ztrát. Nezbývá než říct, že si toho velmi vážím a upřímně děkuji jménem svým i celého orchestru,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček. 

 

Kontakt:
Luděk Březina

PR manager
Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 
M: +420 736 605 620
E: ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz
W: www.ceskafilharmonie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.