Nastavení cookies

Český Kašpárek na cestách za velikou vodu. Historické loutky z Muzea loutkářských kultur poputují do Soulu!

15.04.2021 13:22|příspěvkové organizace

Tajemství dřevěné loutky“ zní název rozsáhlé výstavy, která představí v Historickém muzeu Soulu fenomén českého loutkářství. Rozsáhlý reprezentativní projekt mapuje jeho vývoj od samých počátků, přes slavné rody 19. století až po současnost. 

 

Výstavu připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci s Historickým muzeem Soulu, Českým centrem Soul a Velvyslanectvím ČR v Soulu, za finančního přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury ČR, které v tomto případě poskytlo mimořádnou dotaci. Původně plánovaný termín (červen 2020) byl z důvodu pandemie posunut, takže české historické loutky z Chrudimi zhlédne korejská veřejnost až letos, a to od 4. 6. – 29. 8. 2021 v rozlehlých sálech Historického muzea Soulu. 

VÝROČÍ DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ S KOREOU 

Výstavní projekt Tajemství dřevěné loutky a podtitulem České marionety iniciovalo České centrum Soul. Původně měla být výstava uvedena již v minulém roce u příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Její otevření však bylo z důvodu pandemie koronaviru přesunuto až na červen letošního roku. Za realizací projektu stojí Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Historické muzeum Soulu, České centrum Soul, Velvyslanectví ČR v Soulu, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Obě dvě ministerstva poskytla na realizaci finanční prostředky, a to na základě vzájemného memoranda o spolupráci. Jedná se o první projekt realizovaný na základě daného dokumentu. Ministerstvo zahraničí a Česká centra, spolu s Ministerstvem kultury přistupují k tomuto projektu jako k projektu pilotnímu pro nastavení nové spolupráce Ministerstva kultury ČR a Českých center v rámci koncepce jednotné prezentace v zahraničí. 

GUSTAV SLAMEČKA, VELVYSLANEC ČR V SOULU:

„Od uvedení české loutkové výstavy v Koreji očekávám další významný příspěvek k prezentaci České republiky a její kultury v Koreji. Zápis československého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO dává, spolu s prezentací výstavy v jedné z nejprestižnějších a nejnavštěvovanějších muzejních institucí v Soulu, záruku zájmu Korejců o výstavu. Česko je Korejci vnímáno jako kulturně vyspělá země, která umí pečovat o svoje kulturní dědictví.“

MICHAELA LEE, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOUL:

„I když si Korejci vytvořili zcela pozitivní vztah k České republice a obecně nás, Čechy, považují za velmi kulturní národ, nemají o naší zemi mnoho konkrétních vědomostí, neboť vzájemné vztahy obou našich zemí nesahají tak hluboko do minulosti. Proto jsem ráda, že se nám naskytla jedinečná příležitost představit nejširší korejské veřejnosti takový fenomén české kultury, jakým loutkářství beze sporu je. Česká republika je oblíbenou destinací korejských turistů a mnozí z nich si na památku ze svých cest odváží domů právě české loutky. A tak v době, kdy naši zemi zatím navštívit nemohou, přivážíme jim do velké dálky část české kultury a historie, na kterou jsme opravdu pyšní.“ 

Již během roku 2019 předcházely přípravám výstavy reciproční kurátorské cesty. Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, navštívila společně s architektem výstavy Lubomírem Svobodou Historické muzeum Soulu. Na pozvání Českého centra Soul poté navštívil tehdejší ředitel Historického muzea Soulu, Song In-ho, spolu s kurátory Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. Tato návštěva proběhla v systému kurátorských cest, které Česká centra pravidelně organizují v rámci svého dlouhodobého programu. Úspěšná jednání a především fakt, že se projekt podařilo realizovat navzdory pandemii, dokládají i význam mezinárodně koncipovaných kurátorských cest organizovaných Českými centry.

PE HJON-SUK, ŘEDITELKA HISTORICKÉHO MUZEA SOULU: 

„Výstava českého loutkového divadla je určena především rodinám a dětem. Na jedné straně je tak výstavou, kterou Historické muzeum Soulu organizuje pravidelně každým rokem u příležitosti měsíce věnovaného rodině, a zároveň ji, jakožto muzeum zaměřené na městskou historii, připravujeme jako výstavu prezentující různorodou historii a kulturu městského prostředí.“

LOUTKY TO ZVLÁDNOU SKORO „SAMY“ 

Zvláštností výstavy bude její originální instalace. Proběhne totiž na dálku vzhledem k tomu, že aktuální okolnosti nedovolí českým kurátorům cestu do Soulu. Korejští kurátoři tak budou exponáty instalovat pod jejich dohledem během online spojení zhruba ve druhé polovině května. Od 20. dubna 2021 budou na sociálních sítích všech zúčastněných institucí zveřejňována také krátká videa dokumentující celý proces vzniku i průběhu výstavy „Tajemství dřevěné loutky“.

SIMONA CHALUPOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR:

 „Vzhledem k mimořádné situaci, v níž se již druhým rokem nacházíme, považuji už jen prostý fakt, že se nám podařilo výstavu realizovat, za malý zázrak. To by nebylo možné bez mimořádné vstřícnosti, spolupráce a nasazení všech institucí, organizací i jednotlivců, kteří se na přípravách podíleli. Loutky ani v tomto případě, zdá se, neztratily onu magickou schopnost spojovat lidi dohromady, pandemii i kulturním odlišnostem mezi dvěma národy z opačného konce světa navzdory.“

Celkem zde bude k vidění 147 loutek a dalších sbírkových předmětů, mezi nimiž nechybí jedny z nejstarších exemplářů Spejbla a Hurvínka, Trnkův Pianista, marionety z proslulé suchardovské dílny nebo nádherné loutky Pavla Kalfuse z inscenace Mauglí Východočeského loutkového divadla DRAK. Na ploše cca 330 m² bude k vidění historie českého loutkářství počínaje kočovnými divadly, přes rodinná divadla a významné loutkáře 1. pol. 20. st. až po tvorbu 2. pol. 20. století a současnost. Výstava bude doplněna o bohatý doprovodný program (filmové projekce, soutěž pro děti, workshopy, přednášky). 

K výstavě vychází, vedle klasického průvodce, i speciální dětská publikace ve formě skládacího divadélka, která korejským dětem představí hlavní postavy tradičního českého loutkového divadla včetně Kašpárka.

Podle organizátorů výstavy padla volba na „české loutkářství“ také z důvodu jeho zapsání na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO v roce 2016. Výstava byla plánována již na rok 2020, ale pandemická situace zabránila její realizaci v původním termínu. Díky vstřícnému přístupu všech zainteresovaných stran mohou výstavu Tajemství dřevěné loutky zhlédnout korejští návštěvníci Historického muzea Soulu v termínu od 4. 6. 2021 do konce srpna letošního roku. 

 

CELKEM ZNÁMÉ ČESKO

Významná korejská muzejní instituce Historické muzeum Soulu dnes patří k jednomu z nejvýznamnějších partnerů Českého centra Soul, které třebaže se dlouhodobě věnuje prezentaci českého loutkového divadla v Koreji (v minulosti zde např. uvedlo velmi úspěšnou výstavu Loutkové divadlo třikrát jinak připravenou Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze), v případě „Tajemství“ se jedná o další prezentaci českého loutkářství v Koreji. 

 

ČESKÁ CENTRA 

Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček 
na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

www.czechcentres.cz                        
 

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (MLK), příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, je předním českým loutkářským muzeem. Sídlí v souboru historických budov ve východočeském městě  Chrudimi patřícímu mezi nejvýznamnější loutkářská centra v Čechách. Muzeum shromažďuje a zpracovává artefakty týkající se vývoje českého, ale i světového loutkářství, organizuje výstavy nejen ve svých prostorách, ale i jinde v Česku i v zahraničí. Vydává také odborné publikace a věnuje se popularizaci loutek a loutkového divadla v doprovodných programech pro veřejnost. MLK spravuje více než 50.000 sbírkových předmětů, z toho téměř 10 000 loutek z celého světa. Do sbírky dále patří scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie. V současné době je vystaven jen pouhý zlomek celkové sbírky MLK. Součástí muzea je i muzejní knihovna se specializovaným fondem, která čítá okolo 18 tisíc svazků a Centrum pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost.
 

Kontakt:
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí
Oddělení marketingové komunikace a IT
Česká centra
M: 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz
W: komunikace@czech.cz

Břetislav Oliva
PR pracovník
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
M: 778 712 531
E: bretislav.oliva@puppets.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.