Český rok kultury 2018/2019 – podtrženo, sečteno! A co dál?

18.11.2019 14:20|příspěvkové organizace

Česká republika byla v tomto roce hostující zemí na mezinárodním Lipském knižním veletrhu. Do Lipska se opět vrátí v roce 2020 s tvorbou 10 autorek a autorů. Při příležitosti březnového hostování ČR v Lipsku probíhal Český rok kultury v německy mluvících zemích, jehož konání bylo i symbolické: začátek v říjnu 2018 – 100 let od vzniku republiky, ukončení v listopadu 2019  –  30 let od Sametové revoluce.

 

Právě dnes, v pondělí 18. listopadu, se koná poslední akce v rámci brněnského festivalu AHOJ BRNO!, který je echem Lipského knižního veletrhu 2019. Jedná se o promítání filmu Uzly a pomeranče, jenž vznikl podle knižní předlohy Ivy Procházkové. Posledním dozvukem projektu pak bude tandemové čtení Kateřiny Tučkové a Michaela Stavariče v Rakouské společnosti pro literaturu ve Vídni ve čtvrtek 28. listopadu.

Český rok kultury a Lipský knižní veletrh v číslech:

4 dny Lipského knižního veletrhu
5 českých a 5 německých autorek a autorů-rezidentů na výměnných pobytech v Lipsku/v Brně
10 tlumočníků během veletrhu
11 asistentů na stánku v Lipsku
14 členů dramaturgické rady pro výběr prezentovaných autorů
22 překladatelů
více než 30 kooperačních partnerů
54 českých autorek a autorů představených v Lipsku
více než 70 vydaných překladů (2018–2020)
120 čtení a diskuzí konaných během knižního veletrhu
380 akcí během celého Českého roku kultury
3000 zmínek v médiích v Německu, Rakousku, Švýcarsku a ČR o projektu, akcích a českých autorech
4500 placek AHOJ! rozdaných během veletrhu
783 330 kroků členů výkonného týmu během veletrhu

Další Lipský knižní veletrh proběhne 12.–15. března 2020. Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny dodává: 

„Český rok byl mimořádně pozitivně přijat v německojazyčných zemích a velmi jej oceňují i naši kolegové z Lipského veletrhu. A právě z důvodu tohoto zájmu a nabídek ze strany našich partnerů jsme se rozhodli ještě jednou se vrátit jako jedno z klíčových témat na knižní veletrh do Lipska v roce 2020. Ozvěna českého hostování na Lipském knižním veletrhu v březnu 2020 s novými autory a novými překlady připomene ještě jednou ten silný nástup české literatury, k němuž v uplynulém roce došlo.”

Budou to osobnosti v německojazyčných zemích oblíbené a známé, ale současně také autoři noví a také ti, kterým vychází nový německý překlad české knihy. Veletrhu se v roce 2020 zúčastní Michal Ajvaz, David Böhm, Radka Denemarková, Viktorie Hanišová, Markéta Pilátová, Tereza Semotamová, Vít Slíva, Marek Šindelka, Marek Toman a Kateřina Tučková.

Jednu ze speciálních akcí na lipském knižním veletrhu upřesňuje Martin Krafl, programový koordinátor projektu: „Na Lipském knižním veletrhu 2020 proběhne v rámci festivalu Leipzig liest v Schaubühne Lindenfels také společný večer České republiky a Portugalska, které bude hlavní hostující zemí v roce 2021, a obě země si tímto předají pomyslnou štafetu.“ K projektu uplynulého Českého kulturního roku pak dodává: “Netýkal se pouze literatury, i když začal už na Frankfurtském knižním veletrhu 2018. Projekt se zaměřil na celou šíři české kultury a  doprovázela ho mj. i česká hudba s počátečním Plesem v Opeře Lipsko a závěrečným zakončením, kterým bylo slavnostní uvedení opery Její pastorkyňa (Jenůfa) Národního divadla Brno opět v lipském operním domě“, konkrétněji dále Martin Krafl upřesňuje: „Nejen v Lipsku, ale i v celé německy mluvící oblasti se lidé dostávali díky Českému roku kultury do kontaktu s českou literaturou a kulturou po dobu 14 měsíců. K Lipskému knižnímu veletrhu 2019 vyšlo v rámci hostování České republiky více než 70 německých překladů pro německojazyčný trh – z toho zhruba 50 románů a povídek, 10 básnických sbírek, 5 populárně naučných knih, sbírek esejí a deníků, 3 divadelní hry, 2 komiksy a 3 knihy pro děti a mládež. Vydání těchto překladů bylo podporováno Ministerstvem kultury ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.“

Během celého Českého roku kultury také probíhaly v německy mluvících zemích prezentace nejen literární, ale z celé oblasti  kultury a umění -  filmu, designu, fotografie, komiksu, hudby atd. Celkem se za podpory kooperačních partnerů konalo 380 českých akcí v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  Veškeré akce jsou uvedené na webu projektu.

Hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu 2019 a Český rok kultury v německojazyčných zemích je pořádáno Ministerstvem kultury České republiky, Moravskou zemskou knihovnou a Lipským knižním veletrhem za podpory velvyslanectví České republiky v Německu, generálním konzulátem České republiky v Drážďanech, partnerskými městy Lipsko a Brno, Českými centry v Německu a Rakousku, Česko-německým fondem budoucnosti a Goethe Institutu Praha a dalšími partnerskými institucemi.

Více informací naleznete zde: www.ahojleipzig2019.de/cs/  

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová
Public Relations
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.