Cestujte časem prostřednictvím soutěže Moravské zemské knihovny v georeferencování

10.07.2020 15:30|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) v rámci projektu Staremapy.cz opět po roce přináší soutěž v georeferencování. Široká veřejnost bude moci jejím prostřednictvím například nahlédnout, jak vypadaly mapy jižní Moravy či přímořských oblastí Evropy na mapách z 16. století a jak se jejich území proměňovalo. Soutěž startuje 8. 7. 2020 na portálu Staremapy.cz

 

Georeferencování by se dalo popsat jako hledání, srovnávání a zanášení totožných bodů do zdigitalizovaných historických a současných map prostřednictvím online aplikace. Na webu Staremapy.cz si po rychlé registraci mohou zapojení soutěžící georeferencování sami vyzkoušet.

Na jedné straně obrazovky počítače naleznou současnou mapu jimi vybraného území, a na straně druhé naopak historickou mapu, ve které dohledávají a prostřednictvím bodů označují totožné lokality. Tím pomáhají odkrývat zapomenutý obsah starých map. Na základě zadávaných dat si mohou poté např. v Google Earth vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map nebo vrstvením přes sebe porovnávat starší mapy se současnými satelitními snímky. 

Data získávaná georeferencováním napomáhají kartografům, vědcům a knihovníkům při jejich práci s digitalizovanými starými mapami.  

MZK pro soutěž přichystala několik tisíc map, mezi kterými se mimo jiné objeví skeny map ze dvou desítek starých atlasů z 16. až 18. století, kterými knihovna disponuje ve svých virtuálních sbírkách. Organizátoři soutěže lákají na možnost prohlížet a georeferencovat kupříkladu raritní mapy z portolánového atlasu z konce 16. století nebo námořního atlasu vytvořeného holandským kartografem Lucasem Janszoonem Waghenaerem. Jde o jeden z nejstarších a nejvzácnějších atlasů ze sbírek MZK, obsahující námořní navigační mapy, které zachycují pobřežní oblasti Evropy, Afriky i Ameriky. K dispozici budou také historické mapy z našeho území.

„Georeferencování svým způsobem přináší možnost cestování časem v době, kdy reálně vycestovat nemůžeme. Skrze cenné staré mapy mohou zapojení uživatelé nahlédnout místa dávno minulá nebo pozorovat jejich proměnu v mapách v průběhu staletí. Současně také mohou obohatit své geografické znalosti,“ říká Miloš Pacek z MZK. Pro nejaktivnější soutěžící jsou nachystány ceny v podobě hodnotné literatury o starých mapách a jejich historickém vývoji. Soutěž končí 31. 8. 2020 a vyhlášení vítězů proběhne v půli září. Bližší informace o projektu najdete na webu Moravské zemské knihovny www.mzk.cz a portálu www.staremapy.cz

Projekt Staré mapy již řadu let napomáhá lepšímu zpřístupnění historických map široké veřejnosti. Staré mapy uložené ve sbírkách českých paměťových institucí, které v posledních letech procházejí digitalizací, jsou díky pomoci zapojených dobrovolníků opatřovány údaji o jejich geografickém umístění. Takto získaná data následně zjednodušují vyhledávání těchto map v katalozích a mezinárodních vyhledávacích databázích. Georeferencované mapy z Moravské zemské knihovny i dalších tuzemských a zahraničních mapových sbírek je možné najít prostřednictvím portálu OldMapsOnline.org

 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.