Nastavení cookies

ČR je členem mezivládního Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

12.09.2020 09:08|ministerstvo

Do tohoto prestižního výboru, který spravuje Úmluva 2003 o zachování nemateriálního kulturního dědictví, byla zvolena dne 10. září 2020. Své zvolení vnímá jako příležitost sdílet s ostatními smluvními státy své zkušenosti z oblasti zachování nemateriálního kulturního dědictví a přispět ke zviditelnění Úmluvy. 

 

Zapojení do práce výboru odpovídá dlouholetému koncepčnímu přístupu vlády ČR a Ministerstva kultury zvláště k zachování a podpoře tradiční lidové kultury, zájmu šířeji implementovat Úmluvu a zapojit se do mezinárodní spolupráce při zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Česká republika stála u zrodu úmluvy. Díky své propracované metodice pro zachování tradiční lidové kultury byla velmi aktivní při přípravě tohoto významného mezinárodního právního nástroje. V minulých letech se aktivně zúčastnila činnosti spojené s naplňováním úmluvy při svém angažmá ať už na vládní úrovni v Subsidiárním orgánu Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví, či na nevládní v rámci Konzultačního výboru a později při mandátu České národopisné společnosti v Evaluačním orgánu. V letech 2011-2015 byla ČR poprvé zvolena do mezivládního Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví a svůj mandát vykonávala respektujíce Úmluvu.

Do Reprezentativního seznamu má ČR zapsáno šest prvků, z toho tři nadnárodní, které dokazují úspěšnou spolupráci na regionální a mezinárodní úrovni. V procesu hodnocení je v současné době nominace na tento seznam Ruční výroby ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek, i nominace do Registru osvědčených postupů velmi úspěšného programu ČR „ Nositel tradice lidového řemesla“, díky kterému je na území ČR podporována tradice lidových řemesel a předávání tohoto umu mladším generacím.

Ministerstvo kultury a Národní ústav lidové kultury - odborné instituce zodpovědné za implementaci úmluvy - jsou připraveni zodpovědně pracovat pro posílení živého kulturního dědictví, jehož význam pro všechny oblasti světa je v dnešní době nepopiratelný. 

Každých pět let aktualizuje ČR strategickou Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, jejímž cílem je definovat nástroje této péče jako soubor koordinovaných opatření, jejichž účelem je přispět k efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně, využívání a předávání tradiční lidové kultury nastupujícím generacím. Koncepce plní funkcí hlavního implementačního nástroje pro plnění úkolů úmluvy v podmínkách ČR. Garantem tohoto materiálu je Ministerstvo kultury ČR. 

Složení 24 členného mezivládního Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví: Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko, ČR, Ázerbájdžán, Polsko, Jamajka, Brazílie, Panama, Peru, Čína, Japonsko, Kazachstán, Sri Lanka, Korejská republika, Kamerun, Džibuti, Togo, Botswana, Pobřeží Slonoviny, Rwanda, Kuvajt, Maroko a Saudská Arábie.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.