Díky virtuální výstavě o Antonínu Rejchovi získala Francouzská národní knihovna dosud neznámý zápisník tohoto hudebního skladatele a teoretika

31.05.2021 11:39|příspěvkové organizace

O významném nálezu více než 200 let starého zápisníku skladatele Antonína Rejchy (1770 - 1836) informuje Moravská zemská knihovna (MZK) a Francouzská národní knihovna (BnF), které před nedávnem připravily společnou virtuální výstavu „Antonín Rejcha znovunalezený“. Skladatelův zápisník velké badatelské hodnoty, o jehož existenci se dosud nevědělo, byl nalezen na konci března v Paříži za kuriózních okolností.

 

Na začátku příběhu byla pařížská obyvatelka Pauline Paris, která si u popelnic svého domu všimla položené krabice s historicky vyhlížejícími dokumenty. Vzhledem ke svému zájmu o historii si krabici odnesla domů, aby prostudovala její obsah. Mezi dopisy a dalšími dokumenty z období z let 1914-1918 objevila zápisník neznámého původu.  

Zápisník sám o sobě neobsahoval žádné údaje ukazující na jeho autora, ale byla k němu přiložena obálka s Rejchovým podpisem a komentářem, že se jedná o "signature de Reicha", tedy "podpis Rejchy". Nálezkyně autora identifikovala na internetu, když narazila na uvedenou aktuální výstavu Antoine Reicha redécouvert (francouzskou jazykovou mutaci) a obrátila se na jejího spoluautora François-Pierre Goye z BnF. 

Zápisník byl omylem vyhozen vzdálenou rodinou Antonína Rejchy spolu s dalšími mladšími rodinnými dokumenty. Sousedka jej díky své zvídavosti nalezla a nakonec za pomoci naší výstavy na internetu identifikovala. Je nesmírně chvályhodné, že se jej rozhodla bez váhání darovat do sbírek Francouzské národní knihovny, kde je nyní k dispozici badatelům,“ uvádí k okolnostem nálezu správce Rejchova fondu v BnF a spoluautor výstavy, François-Pierre Goy.

Jedná se o jediný zápisník tohoto druhu dochovaný od Antonína Rejchy, který na několika stranách obsahuje poznámky k právě tvořeným skladbám a notované záznamy související s jeho pedagogickým působením. Tento nález je unikátní nejen svými okolnostmi, ale i svým obsahem, který bude předmětem dalšího výzkumu,“ uvádí k badatelskému významu objevu Jana Franková, spoluautorka výstavy z MZK.

Říká se, že štěstí přeje připraveným. Zdá se, že v případě Rejchova zápisníku to platí dvojnásob. Když jsme uvažovali o přenesení expozice z původně plánované fyzické podoby do virtuální, tušili jsme, že bude mít mnohem větší dosah, ovšem v tomto případě jsme více než mile překvapeni“, komentuje nález zápisníku ředitel MZK Tomáš Kubíček.

Antonín Rejcha byl široce uznávaným profesorem skladby, symfonickým i operním skladatelem, přítelem Ludwiga van Beethovena a prvním rodilým Čechem zvoleným za člena Francouzské akademie krásných umění.

Výstavu o jeho životě, díle i významu si můžete prohlédnout online na adrese https://rejcha.knihovny.cz/


Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal

Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 119
M: 778 462 480
W: www.mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.