Nastavení cookies

Dny globálního rozvojového vzdělávání

16.10.2019 16:53|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského spolupořádá od čtvrtku 17. října 2019 také ve vlastních prostorách celostátní seminář Dny globálního rozvojového vzdělávání. 

 

Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost. Seminář je určen těm, kteří se chtějí dovědět více o tématech GRV, chtějí začít nebo se zdokonalit v začleňování témat GRV do výuky, života školy i do svého osobního života. Je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Seminář poskytne možnost najít inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci budou moci sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty. 

Zahájení semináře je připravováno na čtvrtek 17. října 9. hodinu do sloupového sálu Muzea J. A. Komenského. Vystoupí zde zahraniční hosté, ředitel muzea Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (aktivity muzea pro pedagogy, odkaz J. A. Komenského, workshopy – Po stopách Komenského ad.). Součástí programu je mj. také prezentace projektu „I Walk Uherský Brod“ – komentovaná procházka se studenty gymnázia po pěti historických místech města, která jsou spojena s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války, prohlídka muzea a beseda s profesorem Pavlem Flossem, českým filosofem, komeniologem a historikem filosofie na téma globální problémy v díle J. A. Komenského.

Program pokračuje i v následující pátek a sobotu prezentací školních aktivit a projektů a také návštěvou národopisných pamětihodností zdejšího slováckého rogionu.

Dny globálního rozvojového vzdělávání v Uherském Brodě

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
T: 773 070 935 | 572 632 288 linka 216
E: program@mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.