Dny sametové revoluce – Praha, Uherský Brod

14.11.2019 16:22|příspěvkové organizace

K 30. výročí sametové revoluce otvírá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě výstavu Dny sametové revoluce – Praha, Uherský Brod. Vernisáž výstavy archivních fotografií, zvukových záznamů a dalších dokumentů je připravována na pátek 15. listopadu 2019, výroční den úmrtí J. A. Komenského.

 

Právě slova Komenského: „Věřím i já Bohu, že po přejití víchříc hněvu (hříchy našimi na hlavy naše uvedeného) vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó líde český!“ (úvodní odstavec 19. kapitoly díla Kšaft umírající matky Jednoty bratrské) inspirovala textaře Petra Radu, aby je začlenil do dnes již velmi dobře známé Modlitby pro Martu. Pro zpěvačku Martu Kubišovou však složil po r. 1989 svou píseň také kytarový virtuos Štěpán Rak a nazval ji Modlitba pro tuto zem / Zpověď (v Českém rozhlase ji nahrál v r. 1993). Znovu ji představí v Uherském Brodě právě u příležitosti vernisáže.

Společenské obrodné dění v Uherském Brodě kulminovalo na podzim 1989 27. listopadu během celostátní generální stávky. Občané města, zástupci tehdejších podniků, organizací, studenti i učitelé škol i umělecká veřejnost se setkala na městském náměstí od 12 do asi 14 hodin. Z tohoto setkání se zachovala řada záznamů, které se po 30 letech staly hlavním předmětem otvírané výstavy. Záznamy, jež se podařilo do větší míry identifikovat se zachovanými fotografiemi autorů Slavoje Knora a Josefa Kollera, amatérských fotografů z Uherského Brodu jsou konfrontovány s autorskými fotografiemi MUDr. Přemysla Hněvkovského, který zachytil atmosféru studentských stávek v hlavním městě Praze v roce 1968 i 1989 a díky své laskavé zápůjčce umožnil celistvěji nahlédnout do atmosféry doby.

Pozdrav účastníkům vernisáže přednese také bývalý zástupce koordinačního výboru Občanského fóra z r. 1989 v Uherském Brodě Mgr. Stanislav Zajíček, který dnes úspěšně vyučuje na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. 

Výstava potrvá do 16. února 2020 a připojí se tak k řadě dalších regionálních i celostátních aktivit spojených s tímto významným letošním jubileem. 

Dny sametové revoluce – Praha, Uherský Brod

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
T: 773 070 935 | 572 632 288 linka 216
E: program@mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.