Nastavení cookies

Doporučení Ministerstva kultury k činnosti kolektivních uměleckých těles

26.02.2021 12:09|ministerstvo

Ministerstvo kultury v souvislosti s aktuálním vývojem pandemické situace doporučuje uměleckým kolektivním tělesům, aby – minimálně (nejlépe) po dobu nadcházejících tří týdnů – v maximální možné míře upravily podmínky své činnost s cílem minimalizovat šíření viru Covid19.

 

Úpravou podmínek za účelem zastavení šíření pandemie se rozumí zavedení takových organizačních a hygienických opatření, která v co největší míře sníží riziko nákazy.

V případě významných projektů, které nelze s ohledem na jejich povahu omezit či zrušit, doporučuje MK zpřísnění hygienických opatření na úroveň, která umožní jejich bezpečnou realizaci.
 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.