Fašank 2020

19.02.2020 17:13|příspěvkové organizace

Festival masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku – Fašank 2020 (21.–25. 2.) se letos koná již po třiatřicáté. Muzeum Jana Amose Komenského také letos spolupracuje na Fašankové filmotéce (24. 2.) a videodokumentaci více jak 200 let písemně doložené tradice zdejšího mečového tance „Pod šable“ (fašankové úterý, 25. 2.).

 

Festival obvykle začíná představením domácích účinkujících – folkloristů a divadelníků obce Strání snad všech věkových skupin. Nechybí dětské folklorní soubory, ani dospělých, sborová zpívání nebo vystoupení divadelního souboru Karla Högera (páteční večer, 21. 2.). Následující sobotní den naopak patří hostům festivalu a celé obci Strání včetně ukázek ruční výroby skla ve sklárnách Květná nebo v rodinné sklárně Ladislava Breznického. Nechybí ani lidová řemesla, zabijačka, košt koblihů, ukázka stříhání ovcí, muziky s gajdoši apod. Své pevné místo má v programové skladbě festivalu oficiální přijetí souborů a hostů festivalu na obecním úřadě starostou a zastupiteli obce. Následuje pořad odehrávající se v samotném středu obce Ej, fašanku, fašanku, v němž je dán vždy prostor přespolním a zahraničním hostům. Letos se představí slovenské soubory ze Skalice a Bratislavy a přijedou též hosté ze Starého Města a Kyjovska. Ti všichni se pak rozejdou za veselím do místních šenků a hospod. Sobotní večer je nicméně ukončen scénickým vystoupení hostů v pořadu Zrcadlo masopustu

Po zklidňujícím Dětském fašankovém karnevalu (23. 2.) a Fašankové filmotéce (24. 2.) nastává vyvrcholení celého festivalu programem Pod šable, pod šable. Jde vlastně o obchůzky fašančárů po domácnostech a hospodách v tradiční den, fašankové úterý, kdy se původní obchůzky mužů, tančících tzv. mečový tanec, vždy konávaly (literatura odkazuje do 2. pol. 18. stol.). Všichni projdou usedlostí „Štrbákovec“ a od 19.00 do 24.00 se setkají na Taneční zábavě na Zámečku, kde nakonec pochovají basu. Tedy ukončí nejen festival Fašank, ale celé masopustní období symbolickým pohřbem veškeré rozjívenosti.

Festival pořádá obec Strání, FS Javorina, spolky SPOKOS a Smedoma Strání ve spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, autor programové koncepce je PhDr. Pavel Popelka, CSc.

Festival finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Fašank 2020 – program
Fašanková filmotéka 2020

Kontakt:
Robert Provodovský
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.