Filmové pobídky přitáhly do ČR 9 miliard korun. Zájem natáčet u nás díky nim trvá

17.02.2020 11:28|příspěvkové organizace

Díky filmovým pobídkám se v České republice v roce 2019 natočilo téměř 80 filmů a seriálů. Realizace projektů přinesly do české ekonomiky investici ve výši téměř devíti miliard korun. Velkou část tvořily seriály převážně natáčené pro on-line platformy jako Netflix nebo Amazon.

 

"Finanční přínos projektů natáčených minulý rok v ČR jsme spočítali na 8,9 miliardy Kč. Jen u zahraničních štábů je to téměř dvojnásobek oproti roku 2018 a suverénně nejvíce od doby, kdy tento ukazatel sledujeme. Pro stát je maximálně výhodné poskytovat co nejvíce filmových pobídek, protože platí, že vyšší pobídky generují vyšší výnosy pro českou ekonomiku," uvedla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie. "Na druhou stranu tento enormní zájem o natáčení v českých lokacích již naráží na pomyslný strop současného pobídkového systému. Je tedy nutné ho rychle odpovídajícím způsobem upravit. Jinak ztratíme velkou část tohoto finančního benefitu," dodala ředitelka.

I když ČR poskytuje jednu z nejnižších pobídek v Evropě, 20 procent z uznatelných nákladů, eviduje mimořádný zájem o natáčení. Státní fond kinematografie byl v červenci 2019 dokonce nucen zastavit registraci nových projektů, protože každoroční alokace 800 milionů korun nestačila pokrýt zájem. Za zvýšenou poptávkou po natáčení v ČR stojí hlavně obrovské investice on-line platforem do výroby vlastního audiovizuálního obsahu, a to převážně několikadílných a vysokonákladových seriálů. Na jednáních mezi ředitelkou Fondu a zástupci Asociace producentů v audiovizi s premiérem Andrejem Babišem, ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem se podařilo zajistit mimořádné dofinancování systému částkou 500 milionu korun během listopadu 2019. Podařilo se tak udržet v ČR investory s prestižními a ekonomicky významnými projekty. 

Mezi největší projekty natáčené v roce 2019 v ČR patřily velké seriály jako druhá série Carnival Row pro Amazon a epická fantasy The Wheel of Time pro Amazon a Sony. Natáčení obou seriálů bude pokračovat i v letošním roce. Pro Netflix se v ČR natáčel rodinný film A Boy Called Christmas, fantasy seriál The Letter for the King nebo sci-fi drama Tribes of Europa. Dalším byl mysteriózní thriller Shadowplay, druhá série válečného dramatu Das Boot nebo druhá série seriálu Miracle Workers s podtitulem Dark Ages s hvězdným Stevem Buscemim a Danielem Radcliffem. 

Filmové a seriálové projekty vstupují do pobídkového systému už před zahájením výroby a vlastním natáčením. K výplatě pobídky pak dochází až po ukončení výroby a předložení zauditovaného vyúčtování nákladů utracených v ČR. Státní fond kinematografie v roce 2019 vyplatil pobídky 71 projektům, a to v celkové sumě 1,2 mld. Kč. Jednalo se o projekty, které se v ČR natáčely v předchozích letech, například první série Carnival Row s hollywoodskou megastar Orlandem Bloomem (natáčená pro Amazon v letech 2017-2019). Tento projekt je i dosavadním rekordmanem, když v ČR utratil téměř 1,7 miliardy korun uznatelných nákladů. Státní fond kinematografie projektu poskytl vratku ve výši 296 milionů korun. Kromě uznatelných nákladů utratí filmové produkce v ČR mnohem více, patří mezi ně další, v systému pobídek neuznatelné náklady, nebo také soukromé výdaje herců a členů štábů. 

"V roce 2019 Fond přijal 117 žádostí o registraci nových projektů, které by se zde měly natáčet.  Jde nejen o zakázkovou výrobu pro zahraniční produkce, ale také o koprodukční projekty. Pro srovnání, v roce 2018 to bylo 112 projektů a v roce 2017 bylo projektů 76. Zájem o natáčení v ČR tak nadále stoupá a děláme maximum pro udržení naší konkurenceschopnosti," dodává vedoucí oddělení pobídek SFKMG Pavla Mrázková.

V posledních dvou letech zaznamenal přetlak výroby audiovizuálních obsahů takřka celý svět. Jednotlivé státy začaly pružně reagovat, zavádějí se filmové pobídky tam, kde dosud nefungovaly, zvyšují se procentní sazby. Skutečnost nárůstu zahraniční výroby zejména seriálových projektů potvrzuje vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková: "Zatímco v roce 2018 měla produkce seriálů podíl na celkovém objemu 65 %, v roce 2019 už téměř 80 %. Častěji se točí celé série, nejen několik dílů nebo díly jednotlivé, jejichž výroba převažovala v minulosti. Hlavním lákadlem pro zahraniční producenty jsou a budou filmové pobídky, to je bez debaty. Dále hraje roli pestrost českých lokací, rozmanitá architektura a tzv. zlaté české filmařské ručičky. Kvalitou štábových profesí jsme na světové špičce, Češi se s úspěchem uplatňují také ve vedoucích pozicích jednotlivých oddělení výroby.

 

Kontakt:
Jiří Vaněk
Communications Coordinator
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
CZECH FILM FUND
E: jiri.vanek@fondkinematografie.cz
M: +420 777 501 624
W: www.fondkinematografie.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.