Nastavení cookies

Fond kinematografie podpořil filmový průmysl dalšími 127 miliony korun. Pomoc rozdělil mezi 212 projektů

17.02.2021 13:01|příspěvkové organizace

V mimořádné výzvě Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize podpořila Rada Státního fondu kinematografie (SFKMG) celkem 212 projektů a rozdělila mezi ně 127 milionů korun.

 

Rada pro tuto výzvu použila nejen prostředky, kterými disponovala v Krátkodobé koncepci, ale také mimořádnou dotaci, kterou ji poskytla ministerstva financí a kultury.

Prostředky, které Fond poskytl, jdou na záchranu a zachování klíčové infrastruktury českého audiovizuálního průmyslu, jehož činnost byla zásadně omezena v důsledku opatření proti covidové pandemii. Fond se jak touto výzvou, tak všemi, které i nadále vyhlašuje, snaží podpořit primárně ty právnické osoby, které jsou zadavateli práce právnickým osobám subdodavatelských firem a především OSVČ. 

Po balíčku tří jarních mimořádných výzev určených zvlášť kinům, producentům a distribučním firmám, ve kterých Fond poslal na záchranu filmového průmyslu 92 milionů korun, se jednalo o velkou mimořádnou souhrnnou výzvu na podporu těchto tří základních pilířů audiovizuálního sektoru,“ uvedla ředitelka SFKMG Helena Bezděk Fraňková. „Výzva byla mimořádná i tím, že jednak Fondu poskytla další důležitá data o aktuálním směřování filmového průmyslu, jeho potřebách a dovolila porovnat inovace hned ve třech klíčových sektorech české kinematografie. Tedy data, která nutně potřebujeme k efektivní transformaci filmového fondu na fond audiovizuální,“ řekla ředitelka Helena Bezděk Fraňková. 

Rada rozhodovala v mimořádné výzvě o podpoře ve třech kategoriích. Mezi producenty podpořila celkem 108 projektů v celkové výši 72,8 mil. Kč. Mezi distributory bylo podpořeno 17 inovačních projektů za 17,4 mil. Kč. A v třetí kategorii určené kinařům bylo podpořeno 87 projektů celkem za 36,9 mil. Kč. Rada podpořila většinu projektů podpořila v plné požadované výši. Reagovala tak i na fakt, že většina žadatelů dosud nemohla čerpat z dotačních programů, které v souvislosti s pandemií na podporu firem vyhlašují vládní instituce.

Z inovačních projektů se dá vyčíst vůle po strukturálních změnách v dosavadních obchodních, organizačních a marketingových strategiích uvnitř firem nebo příspěvkových organizací. Směrem k divákům a filmovému prostředí se nejčastěji objevovaly inovační projekty usilující o ještě větší diverzifikaci obsahu, intenzivnější spolupráci s evropskými společnostmi, častější spolupráci produkčních firem s postprodukčními společnostmi a dalšími částmi audiovizuálního průmyslu a u kin k orientaci na preference a potřeby diváků. Na zacílení mimořádné výzvy panovala shoda mezi hlavními profesními organizacemi v audiovizi, se kterými SFKMG jednal, tedy včetně Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů nebo Asociace provozovatelů kin.

 

Kontakt:
Jiří Vaněk

Communications Coordinator
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
M: +420 777 501 624
E: jiri.vanek@fondkinematografie.cz
W: www.fondkinematografie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.